Butterfly Effect- The RESEARCH

Împărtășiți-vă experiența legata de resursele educaționale digitale pe care le cunoasteti și completați chestionarul!

Ne propunem să înțeleagem mai bine nevoile și abilitățile profesionale lucrătorilor de tineret, pe care acestia le-au dezvoltat în timpul pandemiei.

Chestionarul este anonim și vă solicităm (opțional) adresa de e-mail doar pentru a vă informa în continuarea proiectului.

Despre Butterfly Effect: Este un proiect susținut financiar de Erasmus Plus cu numărul de contract: 2020-1-RO01-KA227-YOU-095370.

Butterly Effect este un proiect finanțat de Erasmus+ și Uniunea Europeană. Scopul nostru principal este să cooperăm pentru a sustine 120 de lucrători de tineret, afectați de consecințele pandemiei, să invete sa dezvolte un proces de învățare non-formală de calitate, folosind instrumente artistice vizuale în context digital, vizând în principal tinerii cu mai puține oportunități.

Cele 3 obiective principale ale noastre sunt;
O1- să împuternicească lucrătorii de tineret și educatorii care îi sprijină să obțină o calitate mai bună
competențe profesionale folosind metodologii artistice vizuale în activitatea lor de tineret online și
acțiuni de formare și educație,
O2 – dezvoltarea competențelor socio-culturale și civice interculturale prin cooperarea la proiectarea resurselor on-line (un proiect de curs de formare și o platformă educațională).
O3 – să împuternicească lucrătorii de tineret și educatorii să dezvolte produse și procese educaționale de calitate folosind competențe digitale bazate pe metodologii artistice vizuale

Engl

Share your experience with digital educational resources and fill out the questionnaire!

Butterly Effect is a project funded by the Erasmus+ and the European Union. Our main goal is to cooperate to empower 120 youth workers, affected by the pandemic consequences, to develop a quality non-formal learning process using visual artistic tools in a digital frame, mainly targeting young people with fewer opportunities.

Our 3 main objectives are;
O1- to empower  youth workers and educators supporting them to gain better quality
professional competencies using visual artistic methodologies in their online youth work and
training and educative actions,
O2 – to develop intercultural socio-cultural and civic competencies by cooperating to the design on line resources (one training course design and an educational platform).
O3 – to empower youth workers and educators to develop quality educational products and process using digital competencies based on visual artistic methodologies

We introduce you to this questionnaire. We are aiming to better understand the needs and skills  youth workers have or developed during the pandemic.

The questionnaire is anonymous and we only ask (optionally) your email address in order to further inform you about the project results.

https://forms.gle/ehTMEuTka8ZiDaa46

About Butterfly Effect: It is a project financial supported by Erasmus Plus with the contract number: 2020-1-RO01-KA227-YOU-095370.

Partners: A.C.T.O.R. -Asociatia Culturala pentru Teatru si Origami din Romania Mille Cunti – Spain Hellenic Youth Participation – Greece

3 organizations from Romania, Greece and Spain are cooperating with the main

GOAL: that over a period of 24 months, 3 partner organizations, from Romania, Spain and Greece, has cooperate to empower 120 youth workers, affected by the pandemic consequences, to develop a quality non-formal learning process using visual artistic tools in a digital frame, mainly targeting young people with fewer opportunities.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s