Despre / About

 

Asociaţia Culturală pentru Teatru şi Origami din România

Misiunea A.C.T.O.R.: Dezvoltarea potențialului uman al beneficiarilor săi (copii, tineri, adulți) prin implicare, participare și voluntariat.

Viziunea A.C.T.O.R. : O societate în care există o comunicare eficientă este cu siguranță societatea pe care o visăm cu toții. Numai prin puterea și curajul de a-și exprima viziunea personală asupra realității și a acționa conform acesteia, individul își poate măsura și conștientiza, în mod real, responsabilitatea în fața societății pentru poziția sa.

Obiectiv: Să-și susțină beneficiarii în dobândirea unor competențe de comunicare creative. Acestea sunt utile pentru dezvoltarea lor armonioasă, punând accent pe responsabilizarea lor ca actori ai comunității căreia îi aparțin.

Programe:

 •              de voluntariat local, național și international;
 •              de animație clinică;
 •               educaționale despre interculturalitate;
 •               educaționale cu și despre artă în educație;
 •               evenimente culturale și sociale;
 •               schimburi interculturale și internaționale bazate pe metodologie nonformală.

 


 

 

Cultural Association for Theater and Origami in Romania

A.C.T.O.R.’s Mission: Human potential development of its beneficiaries (children, youngsters and adults) through their involvement, participation and voluntary work.

A.C.T.O.R.’s Vision:  A society in which good communication exists is certainly the society we dream to live in. The individual will only be able to realize his responsibility in society through the power and courage to express his personal vision on reality.

A.C.T.O.R.’s Objective: Supporting its beneficiaries in order for them to gain creative communication abilities – these are useful for people’s tuneful development, underlining their responsibilities as actors of the community they belong to.

Programs:

 • Local, national and international volunteering;
 • Clinic animation;
 • Intercultural education;
 • Art in education;
 • Cultural and social events;
 • Intercultural and international youth exchanges based on non-formal methodology.

 

 

Contactaţi-ne:
tel/fax: +4 021 460 4768
mobile: +4 0744 686 093
e-mail: actor_romania@yahoo.com
www.actorromania.ro

One thought on “Despre / About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s