Butterfly Effect- Seminar #2

RO:

În perioada 10-14 Decembrie 2021 a avut loc cel de-al doilea seminar online al proiectului Erasmus +, Butterfly Effect, coordonat de A.C.T.O.R. în colaborare cu asociațiile Mille Cunti și Hellenic Youth Participation, ce are în vedere elaborarea unei platforme digitale disponibile pentru toți profesorii interesați să dezvolte noi competențe profesionale în educația digitală folosind artele vizuale.

Acest seminar a avut în vedere dezvoltarea competențelor profesionale privind programele digitale instructiv-educative care pot facilita procesul de predare. Profesori din Spania, Grecia, România și Croația au prezentat programe digitale vizuale: de prezentare a materialului (e.g. Canva, ArtSteps, Padlet, ThingLink), de evaluare a competențelor (e.g. Kahoot, GimKit, Quizlet) sau de redactare a unei cărți virtuale (StoryJumper).  De asemenea, ei au oferit teme pentru acasă, care au fost realizate în mod asincron, individual, în programele respective.

Tema centrală a acestui seminar a fost arta japoneză “Kintsugi” ce presupune lipirea bucăților sparte ale unui vas cu aur, reprezentând încercarea de coeziune a echipei de profesori care vor contribui la realizarea platformei în pofida separării fizice cauzată de situația actuală cu care ne confruntăm. Pentru a putea realiza acest lucru, profesorii participanți au avut discuții de echipă despre temele pentru acasă pe care le-au avut de realizat, în vederea acumulării unor perspective noi sau a rezolvării potențialelor probleme întâmpinate.

ENG:

The second online seminar of the Erasmus + project, Butterfly Effect, coordinated by  A.C.T.O.R. in collaboration with Mille Cunti and Hellenic Youth Participation, which aims to develop a digital platform available to all teachers interested in developing new professional skills in digital education using the visual arts.

This seminar aimed at developing professional skills in multiple digital programs that can facilitate the teaching process. Teachers from Spain, Greece, Romania and Croatia presented various digital visual programs for material presentation (e.g. Canva, ArtSteps, Padlet, ThingLink), skills assessment (e.g. Kahoot, GimKit, Quizlet) or writing a virtual book (StoryJumper). They also provided homework assignments, which were done asynchronously, individually, in the respective programs.

The central theme of this seminar was the Japanese art “Kintsugi” which involves gluing the broken pieces of pottery with gold, representing the cohesive attempt of the team of teachers who will contribute to the realization of the platform despite the physical separation caused by the current situation we face. In order to do this, the participating teachers had team discussions in breakout rooms about the homework assignments that they had to do, in order to gain new perspectives or to solve potential problems encountered.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s