ME+ntor_ESC – The Seminar

ME+ntor_ESC (2019-2-RO01-KA205-064134) este un proiect care “lucreaza” timp de 19 luni pentru cresterea calitatii mentoratului in proiectele de voluntariat intercultural cu finantarea Uniunii Europene, respectiv se porneste de la resursele create in fostul Serviciul European de Voluntariat al Erasmus Plus pentru sustinerea unei abordari superior calitative in nou aparutul Corp European de Solidaritate.

Deocamdata avem de organizat prima intalnire de lucru din proiect cu cate 3 colegi din 4 tari, un seminar de lucru, ce se va desfasura intre 17 si 23 februarie 2020 la Codlea in Romania, pe baza rezultatelor unei cercetari realizate on line, cu ajutorul fiecareia dintre organizatiile partenere. Va fi un tur de forta, pentru a studia resursele existente si pentru a planifica urmatoarele 5 luni de cooperare online pentru a crea o metodoteca si un design de curs destinate mentorilor si coordonatorilor de voluntari internationali.

poster seminar MESC

ME + ntor_ESC (2019-2-RO01-KA205-064134) is a project that “works” for 19 months to increase the quality of mentoring in intercultural volunteering projects with EU funding, respectively starting from the resources created in the former European Service of Volunteering of Erasmus Plus in order to support a superior quality approach in the new European Solidarity Corps.

For now we have to organize the first working meeting from the project with 3 colleagues from 4 countries, a working seminar, which will be held between 17 and 23.02.2020  at Codlea in Romania, based on the results of an online research, with the help of each of the organizations. partner. It will be a tour of power, to study the existing resources and to plan the next 5 months of online cooperation to create a methodology and a course design for mentors and coordinators of international volunteers.

erasmus+logo_mic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s