Joaca de-a Circul by Ayla Verstuyft

solid.a.i.r. LOGO

Joaca de-a Circul în Centrul de Recuperare Nicolae Robanescu

Unul dintre spitalele din București pe care A.C.T.O.R. oferă animație clinică pentru Centrul de Recuperare pentru Copii N. Robănescu, pe scurt „Recuperare”. Joi, am fost liderul echipei noastre de voluntari, ceea ce implică coordonarea activităților de animație din acea zi. Înainte, ne-am sfatuit și am ajuns la tema „circ”. Prin urmare, am pregătit diferite activități, toate rotind în jurul minunatei lumi a spectacolului circului.

În primul rând, copiii și-ar putea face propriile bile de jongler din baloane și din boabele de grâu. Aceasta s-a dovedit a fi o treaba foarte simplă de care s-au bucurat copiii de toate vârstele, chiar și adolescenții. Pur și simplu se umple un balon în întregime cu boabe de grâu și apoi se imbraca in alte două baloane deasupra pentru a asigura ca ai mingea in forma sa finală. Acum ai propria ta minge de jonglat!

După ce am făcut bilele, a venit timpul să începem să practicam arta jonglerilor. 

Clément, Mirco și Malthe, colegii mei, i-au învățat pe copii cum să arunce bilele de jongler de la o mână la alta cu tehnica corectă. Mulți copii din spitalul Recuperare au diverse probleme de mobilitate. Aceste probleme variază de la a fi în scaun cu rotile până la a avea dificultăți în abilitățile motrice fine. Ai zice ca avem o mare problema, dar copiii s-au bucurat de jonglerii aruncându- -și bilele între ei. Considerăm că a fost evident ca acest tip de exerciții ușoare pot contribui la recuperarea lor fizică. Într-un mod ludic, activitățile simple pot ajuta copiii de reabilitare să devină mai mobili și să învețe noi abilități prin intermediul jocurilor.

O altă activitate de circ de care copiii s-au bucurat foarte mult a fost să se joace cu cariocas para malabares, pe care colega mea Sheyla le-a creat singură. Aceste “jucării” necesită concentrare, coordonare și o bună conștientizare a spațiului.Practic bilele legate de un câte un fir trebuiesc invartite simultan.  Încă o dată, copiii sunt stimulați prin intermediul jocului pentru a îndeplini sarcini fizice care pot contribui la recuperare.

În plus intrand in lumea circului, copiii au putut să meargă, să coloreze, să deseneze și să creeze origami cu aceasta colorata imagine in minte, deoarece scopul nostru general este de a lăsa creativitatea să se plimbe liber. În general, sunt mulțumită că după-amiaza noastră tematică de circ a fost un astfel de succes și de aceea sunt foarte motivata să construiesc si alte activități de animație clinică tematică inventive împreună cu ceilalti colegii ai mei voluntari.

Programele de animație clinică ale ACTOR- Maria, Constantin, Dumitru sunt finantate de United Way of Romania

Ayla Verstuyft este voluntara in Proiectul SOLID.A.I.R. coordonat de A.C.T.O.R. cu finantarea Corpului European de Solidaritate

 

83036378_2637167903185579_4789363386624245760_n

English

Circus in Recuperare hospital

 

One of the hospitals in Bucharest that A.C.T.O.R. provides clinical animation to is Centrul de Recuperare pentru Copii N. Robanescu, in short ‘Recuperare’. This Thursday, I was the leader of our team of volunteers, which involves coordinating the animation activities of that day. Beforehand, we had put our heads together and came up with the theme of ‘circus’. Hence, we prepared different activities, all revolving around the wonderful world of circus performance.

First of all, the children could make their very own juggle balls out of balloons and wheat grains. This proved to be a very simple craft that children of all ages enjoyed, even the teenagers. You simply fill one balloon entirely with wheat grains and put two more balloons on top of it to secure the whole. You now have your own juggle ball! 

After making the balls, it was time to start practicing the art of juggling. Our volunteers Clément, Mirco and Malthe taught the children how to throw the juggle balls from one hand to the other with the correct technique. Many children in Recuperare hospital have various mobility issues. These issues range from being in a wheelchair to having difficulties with fine motor skills. Still, the children enjoyed juggling and throwing the balls to each other. We believe that this kind of easy exercises can contribute to their physical recovery. In a playful way, simple activities can help the rehabilitating children to become more mobile and learn new abilities through games.

Another circus activity that the children enjoyed very much was playing with the cariocas para malabares, that our volunteer Sheyla made herself. Playing with these cariocas requires focus, coordination and a good spatial awareness. Once again, the children are stimulated by means of play to perform physical tasks that can contribute to recovery. 

Additional to the theme of circus, the children could craft, color, draw and make origami because our general aim is to let their creativity roam freely. Overall, I am pleased that our circus themed afternoon was such a success and therefore I am very motivated to come up with new and inventive themed clinical animation activities together with my fellow volunteers.

82545411_2637168043185565_7105205771192762368_n

The Clinic Animation programs of A.C.T.O.R. are financially supported by United Way of Romania

Ayla Verstuyft is volunteer in SOLID.A.I.R. project coordinated by ACTOR with European Solidarity Corps financially support

united way siglaeuropean_solidarity_corps

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s