Conferinta Europe for youth, youth for Europe/ Human Capital 2019/ 15-16.12.19

 

Cândva denumită “rușinea Italiei”, astăzi, orașul situat la îmbinarea “tocului cu talpa” cizmei italiene, Matera, este un orășel fascinant, plin de cultură, unic pe continentul european datorită rețelelor de peșteri construite dintr-un soi de piatră albă ce poartă numele de Sassi di Matera. Acestea sunt doar câteva din informațiile pe care, voluntarii EVS, au avut grijă să mi le împărtășească cu căldură în scurta călătorie prin centrul istoric al orașului de piatră din sudul Italiei.

Vizita a fost prilejuită de un moment important cu impact cultural și socio-economic, asta pentru că în 2019 Matera va purta titlul de Capitală Culturală Europeană. Pentru a deschide șirul evenimentelor, Asociația Basilicata Link împreună cu Agenzia Nazionale per I Giovani în cadrul programului Erasmus + au organizat o întâlnire cu invitați locali și internaționali pentru a prezenta proiectul Human Capital 2019. Acest joc de cuvinte are ca obiectiv găzduirea a 16 voluntari veniți din diverse țări europene pentru a li se alătura organizațiilor locale ce se vor implica în agenda culturală. Întâlnirea a avut loc într-un centru cultural subteran, sculptat ca o carieră din piatră, de unde și proveniența numelui Casa Cava, un simbol al evoluției istorice și renașterii culturale în Matera. Printre cei care au luat cuvântul, amintim de Domenico de Maio, directorul Agenției Naționale pentru tineret, Massimiliano Burgi, reprezentant al Fundației Matera-Basilicata 2019, dar și A.C.T.O.R., prezent prin Valentina, un fost voluntar EVS, cu un discurs scurt despre proiectele organizației și despre parteneriatul cu Asociația Basilicata Link, ca și organizație gazdă.

A fost o întâlnire scurtă, dar foarte la obiect despre provocările dar și despre proiectele îndrăznețe ce vor însoții agenda, despre voluntariatul internațional în Matera și implicarea ONG-urilor în promovarea lui. Unul dintre proiectele care mi-a atras atenția, se numește Lumen|Social Light Project care constă în plasarea unor indicatoare luminoase similare celor în stilul indicatoarelor din Google Maps, ce vor marca cele 5 itinerarii importante cât și principalele porți de acces în oraș.

De asemenea, a fost o bucurie să îi întâlnesc pe Silvia Tursi și Antonio Lionetti, doi dintre fostii voluntari EVS care după terminarea stagiului lor în România au decis să facă parte din echipa A.C.T.O.R. contribuind la două dintre proiectele de succes, este vorba de PaC și ESD. Alături de aceștia am împărtășit experiența voluntariatului Internațional și felul în care am depășit deosebirile culturale. Seara a fost închisă printr-un concert de muzică celtică acompaniat de voluntari și o cină în stil italian împreună cu membrii Asociației Basilikata Link.

Conferinta Europe for youth, youth for Europe/ Human Capital 2019 – a fost organizata cu finantarea Programului Erasmus Plus, proiect implementat de organizatia Basilicata Link avand contract cu Agentia Nationala Italiana

 

 

English

Once known as the “shame of Italy,” today, the city located at the coupling of the “heel-toe” of the Italian boot, Matera, is a fascinating little town full of culture, unique on the European continent, thanks to cave networks built from a kind of white stone called Sassi di Matera. These are just some of the information that, EVS volunteers, warmly took care to share with me in the short journey through the historic center of the stone city in southern Italy.

The visit was occasioned by an important moment with cultural and socio-economic impact, because in 2019 Matera was named European Capital of Culture. To open up the series of events, the Basilicata Link Association together with the National Agency for Giovanni within the Erasmus + program organized a meeting with local and international guests to present the Human Capital 2019 project. The project aims to host 16 volunteers coming from different European countries to join local organizations that will be involved in the cultural agenda. The meeting took place in an underground cultural center, carved out like a stone quarry, hence the name of Casa Cava, a symbol of historical evolution and cultural rebirth in Matera. Among those who spoke, we mention Domenico de Maio, director of the National Youth Agency, Massimiliano Burgi, representative of the Matera-Basilicata Foundation 2019, and ACTOR, present by Valentina, a former EVS volunteer with a short speech about the organization’s projects and the partnership with the Basilicata Link Association, as host organization for Romanian volunteers.

It was a brief meeting, but on subject about the challenges and the bold projects that will follow the agenda, about the international volunteering in Matera and the involvement of NGOs in its promotion. One of the projects that drew my attention is called the Lumen | Social Light Project, which consists of placing bright indicators similar to those in the Google Maps pointers, which will mark the 5 important itineraries as well as the main gateways to the city.

It was also a joy to meet Silvia and Antonio, two of the EVS volunteers who, after completing their volunteering  work in Bucharest, decided to be part of the A.C.T.O.R. contributing to two of the successful projects, PaC and ESD. Along with these we shared the experience of International Volunteering and the way in which we overcome cultural differences. The evening was closed by a celtic concert featuring volunteers and an Italian-style dinner together with members of the Basilicata Link Association.

Human Capital 2019 – EVS project coordinated by Basilicata Link , supported by Erasmus+ Program / Agenzia Nazionale Giovani

 

http://www.basilicatalink.org

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s