LE MO N (LEarning MObility Network) re loaded

 

img_3988A new beginning

Pistes Solidaire from Pau France has been coordinating for 3 years the establishment of a European network that aims to develop quality standards in youth work in learning mobility in an intercultural context.
The first three years have helped us to know and grow our organizations in Bulgaria, Italy, Portugal, Great Britain, Latvia, Poland, Romania, Spain and Slovenia, coordinated and strategically, through close cooperation monitored through regular meetings.
Last year, a similar new project was approved, and the first meeting (24-26 September 2018) was held in Pau. As usual, the way of working was intense and very thoroughly planned.
The results of LE MO N (LEarning MObility Network) projects have been analyzed and these have proved to be very good at the network level.
A very interesting moment was the comparison of the SWOT analysis of each of the organizations, which gave us the opportunity to understand our organizational strategies in a European context, in a realistic way, helped us to understand that in fact to face very similar challenges in spite of the differences in local and national situations, but it has helped us in particular to develop new strategies for writing and implementing projects that will effectively address the needs of the target groups we work with.
We are glad that this is a new beginning and that we have two more years of cooperation in this valuable network.

The project is financially supported by Erasmus Plus Program/ Key Action 3 coordinated by Pistes Solidaire France

img_1962

Română

LE MO N un nou început

 

Pistes Solidaire din Pau Franța a coordonat timp de 3 ani constituirea unei rețele europene care țintește dezvoltarea de standarde de calitate în munca de tineret în mobilitățile de învățare în context intercultural.

Primii trei ani ne-au ajutat să ne cunoaștem și să ne dezvoltăm organizațiile din Bulgaria,  Italia, Portugalia, Marea Britanie, Letonia, Polonia, România, Spania si Slovenia coordonat si strategic, printr-o cooperare atent monitorizată prin întâlniri periodice.

Anul trecut, un nou proiect similar a fost aprobat, iar prima întâlnire (24-26 septembrie 2018) a fost organizată chiar în Pau. Ca de obicei modul de lucru a fost intens și foarte minuțios planificat.

Au fost analizate rezultatele proiectelor LE MO N ( LEarning MObility Network) și acestea s-au dovedit a fi foarte bune la nivelul rețelei.

img_3996

Un moment foarte interesant a fost sesiunea de  comparare a analizei SWOT a fiecăreia dintre organizații, care ne-a dat prilejul să ne înțelegem strategiile organizaționale într-un context european, într-un mod realist, ne-a ajutat să înțelegem că de fapt trebuie să facem fața unor provocări foarte asemănătoare, în ciuda diferențelor situațiilor locale și naționale, dar mai ales ne-a ajutat să putem să dezvoltăm  împreună noi strategii de scriere și implementare de proiecte, care sa reunească rezolvarea eficientă a nevoilor grupurilor țintă cu care lucrăm.

Ne bucurăm că acesta este un nou început și că avem încă 2 ani de cooperare în aceasta rețea valoroasă.

Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus Plus/ Acțiune Chei 3/ Coordonare Pistes Solidaire Franța

IMG_4018.JPG

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s