Effective Learning – Kick Off Meeting

img_7264

Effective Learning – Kick Off Meeting

A.C.T.O.R. dezvolta de peste 10 ani prin Programul Aici Acolo o ampla colaborare cu instituții educaționale din România, cărora le aduce accesul la activități cu caracter intercultural. Ca o continuare firească Effective learning este un proiect crossectorial în care educația nonformală influențează metodologia educației formale, de data aceasta extinzând parteneriatul la nivel european.
Astfel că partenerii sunt atât din domeniul școlar, cat si din cel al tineretului:
18 Comprehensive school William Gladstone _-Bulgaria
SDRUDZENIE ZNAM I MOGA- Bulgaria
PISTES SOLIDAIRES- Franța
College Pierre Emmanuel- Franța
Gulbenes novada dome- Letonia
Point Europa- Marea Britanie
Școala Gimnazială numărul 79- România
A.C.T.O.R.- România
Proiectul va avea în cele 12 luni o serie de mobilități de învățare prin experiență, ce vor avea loc în România, Bulgaria, Franța și Letonia.
Prima întâlnire a fost organizată de colegii din Marea Britanie între 10-13 decembrie 2018, fiind un bun prilej de a cunoaște aspecte specifice ale sistemului educațional englez.
Întâlnirea a avut ca scop principal reglarea așteptărilor fiecărui partener în cadrul administrării proiectului, prezentarea instrumentelor care vor sta la baza cooperării, precum și stabilirea modalității de cooperare pentru crearea rezultatelor preconizate și pentru procesul de diseminare a rezultatelor din fiecare etapă și a celor obținute în finalul proiectului. Din România au participat Ștefăniță BARBU de la ACTOR si Valentina MATEI de la Școala 79.

Următoare întâlnire din cadrul Effective Learning va avea loc în București la începutul lunii februarie 2019.

Effective Learning este un proiect finanțat prin programul Erasmus Plus/ Acțiunea  Cheie 2 / Domeniul Școlar ( KA201 – Strategic Partnerships for school education)

Gulbene Municipality este coordonator al proiectului, având contract cu Agenția Națională din Letonia.

Parteneriatul este dezvoltat de organizații din rețeaua LE MO N

img_7279img_7325

img_7281

Engleză

A.C.T.O.R.. has been developing for over 10 years through the Program ”Here There” is a great collaboration with educational institutions in Romania, which brings them access to intercultural activities. As a natural continuation Effective learning is a cross-sectorial project where non-formal education influences the formal education methodology, this time extending partnership at European level.
So the partners are both in the school and the youth:
18 Comprehensive school William Gladstone _-Bulgaria
SIGNIFICANCE OF ZNAM I MOGA – Bulgaria
PISTES SOLIDAIRES – France
College Pierre Emmanuel – France
Gulbenes novada dome – Latvia
Point Europe – United Kingdom
Gymnasium School number 79 – Romania
A.C.T.O.R. – Romania
The project will have in the 12 months a series of learning mobility experiences to be held in Romania, Bulgaria, France and Latvia.
The first meeting was organized by UK colleagues from 10-13 December 2018, being a good occasion to get acquainted with specific aspects of the British educational system.
The main purpose of the meeting was to adjust the expectations of each partner in the project management, to present the tools that will be the basis of the cooperation, as well as to determine the way of cooperation for the creation of the expected results and for the process of dissemination of the results at each stage and of the ones obtained in the end project. From Romania participated Ştefăniţă BARBU from ACTOR and Valentina MATEI from School 79.

The next event of Effective Learning project will be hosted by the Romanian team at the beginning of February 2019, in Bucharest.

Effective Learning is financially supported by Erasmus Plus/ Key Action 2 / KA201 – Strategic Partnerships for school education. The main coordinator of this project is Gulbene Municipality contracted by the Latvian National Agency

The organizations involved in Effective Learning are members of LE MO N

img_7272

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s