Arts Empowering Youth Work/ Kick off Meeting

img_2246

Despre prima întâlnire a proiectului Arts Empowering Youth Work/

 

Întâlnirea de debut a acestui proiect a avut loc un Copenhaga Danemarca intre 6-10 decembrie 2018

Partenerii sunt toți membrii ai Retelei Drum for Peace:

A.C.T.O.R. România, Arci La Quercia Italia, GAIAC Portugalia, ARTTRAIN Danemarca si SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry- Finlanda. Cea din urmă este organizația coordonatoare pentru a implementa cele 18 luni de activități.

 

Vor mai urma un curs de formare in Italia, un schimb de tineri in Finlanda, iar în final o întâlnire de diseminare în Portugalia.

Toate aceste întâlniri de lucru vor avea ca scop cuantificarea experienței acumulate de către Rețeaua Drum for Peace în cei peste 20 de ani de existență, în care a implementat sute de schimburi interculturale în toată Europa, folosind arta spectacolului (teatru, dans, muzică) pentru o muncă de tineret de cea mai înaltă calitate, sprijinind incluziunea socială http://www.drumsforpeace-network.org/

 

Întâlnirea a avut ca obiective- egalizarea conceptelor ce stau la baza metodologiei de lucru Drums for Peace, stabilirea reperelor de colaborare în pașii următori și planificarea modalităților de lucru pentru obținerea rezultatelor preconizate- un material scris și un film prin care să fie cumulate metodele si valorile pedagogice bazate pe artă ale specialiștilor activi în această rețea.

 

De la A.C.T.O.R. au fost prezenți Eugenia BARBU, în calitate de coordonator si Mihai Ștefăniță BARBU, în calitate de expert în crearea de materiale video.

 

Arts Empowering Youth Work/ Parteneriat Strategic pentru Tineret/ Schimb de Bune Practici/ Programul Erasmus Plus/ Actiunea Cheie 2/ contractare prin Agemția Națională Finlandeză.

img_2258

Engleză

About the first meeting of the Arts Empowering Youth Work /

The debut meeting of this project took place in Copenhagen, Denmark, between 6-10 December 2018
The partners are all members of the Drum for Peace Network:
ACTOR. Romania, Arci La Quercia Italy, GAIAC Portugal, ARTTRAIN Denmark and SDPL: n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry- Finland. The latter is the coordinating organization to implement the 18 months of activities.

There will also be a training course in Italy, a youth exchange in Finland, and finally a dissemination meeting in Portugal.
All these workshops will aim to quantify the experience gained by the Drum for Peace Network over 20 years of existence, in which it has implemented hundreds of intercultural exchanges across Europe using the performance of art (theater, dance, music) for a youth work of the highest quality, supporting social inclusion- http://www.drumsforpeace-network.org/

The meeting aimed at equalizing the concepts behind the Drums for Peace working methodology, establishing the points of cooperation in the next steps and planning the working methods for obtaining the expected results – a written material and a film by which the methods and values art-based pedagogy of specialists active in this network.

From A.C.T.O.R. Eugenia BARBU, as coordinator and Mihai Ştefăniţă BARBU, was present as an expert in video creation.

Arts Empowering Youth Work / Erasmus Plus / Key Action 2 / contracting through the Finnish National Agency.

img_2222img_2232img_2247img_2260img_2277img_2292

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s