Short EVS volunteer interviews | P.E.A.C.E. project

 1. Nume: Wiktoria Walenciak;
 2. Țara: Polonia;
 3. Porecla: Ginger;
 4. Locul și data nașterii: 24.10.1999, Leszno, Polonia;
 5. Studii și experiență: Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie /High school, profile. Hospitality Volunteer in CAT Foundation since 3 years. Animator since 2 years. I attended to two Youth Exchanges: Lithuanian in Poland ‘Spread your wings ‘ and International in Bulgaria ‘Unemployment around me ‘;
 6. Despre familie: Sora – 14 ani, iubește să cânte și mă emoționează. Frate – 9 ani, îmi oferă cea mai mare motivație din viața mea. Mama- cineva care poate face totul pentru mine și cineva care mi-a arătat că trebuie să descopăr (câine, pisică, hamster);
 7. Hobby-uri: îmi place să fac voluntariat, să citesc, să fiu activă;
 8. De ce ai ales acest proiect? Am ales proiectul datorită numelui. Ador animația și conectând acest aspect cu copii din spitale este cea mai bună idee pentru mine. Nu am ezitat, am fost sigură că un stagiu SEV în A.C.T.O.R. îmi va îmbunătăți abilitățile, mă va învăța multe lucruri și îmi va oferi o experiență minunată în care voi întâlni persoane care vor deveni buni prieteni.
 9. Ce vei face după acest proiect?  Voi continua în direcția animației, voi deveni mai bună și voi continua să descopăr. Obiectivul meu principal este să ajut oamenii, să-i descopăr și să împărtășesc cu ei tot ce am învățat și acumulat.
 10. Scrie 7 cuvinte care te descriu: ambițioasă, energică, loială, creativă, comunicativă, responsabilă, sociabilă.

IMG_8801

 

 1. Nume: Kinga Markowska;
 2. Țara: Polonia;
 3. Porecla: Kinia/blondi;
 4. Locul și data nașterii: 28.03.2000, Leszno, Polonia;
 5. Studii și experiență: am absolvit liceul;
 6. Despre familie: Sora mea, Martha, are 18 ani și abia a terminat liceul. Tatăl meu, Robert (cel mai în vârstă din familie) este pictor, iar mama –  Hanna –  e muzician;
 7. Hobby-uri: am un interes pentru muzică; m-am implicat într-o școală de muzică timp de 10 ani, cânt cu vocea și la instrumente în diferite trupe. O am în sânge:) De asemenea, am timp și pentru alte lucruri, de exemplu, pentru mai mult de un an am făcut kickboxing.
 8. De ce ai ales acest proiect? Acest proiect mi-a atras atenția imediat. Mi-a surâs acest tip de voluntariat. Faptul că are și o notă artistică mi-a consolidat convingerea că trebuie să încerc!
 9. Ce vei face după acest proiect?  Am deja câteva planuri de voluntariat într-un spital din Poznan. Acest stagiu SEV îmi schimbă valorile și percepțiile asupra lumii. M-a făcut conștientă de existența altor oameni. E timpul să trecem la treabă!
 10. Scrie 7 cuvinte care te descriu: puternică, sociabilă, de încredere, curajoasă, optimistă, norocoasă, muncitoare (și blondă natural!:D)

IMG_8531

 


 1. Name: Wiktoria Walenciak;
 2. Country: Poland;
 3. Nickname: Ginger;
 4. Place and date of birth: 24.10.1999, Leszno, Poland;
 5. Studies and experiences: Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie /High school, profile. Hospitality Volunteer in CAT Foundation since 3 years. Animator since 2 years. I attended to two Youth Exchanges: Lithuanian in Poland ‘Spread your wings ‘ and International in Bulgaria ‘Unemployment around me ‘;
 6. Family: Sister -14 years old, she loves singing and makes me nervous Brother -9 years old, he gives me the biggest motivation in my life Mother – somebody who can do everything for me, and somebody who showed me that I have to discover (dog, cat, hamster);
 7. Hobbies: Volunteering, reading books, being active;
 8. Why have you chosen this project? I chose this project because of the name. I love animation and connecting this with kids in hospital is the best idea for me. I didn’t hesitate, I was sure that EVS in A.C.T.O.R. will improve my skills, teach me a lot of things, give me amazing experience and I meet people who will become my true friends.
 9. What will you do after this project? After this project I’m going to continue with animation, improving myself and discovering. But my mainly aim is to help people to discover and share my experience and skills.
 10. Write down 7 words to describe yourself: -Ambitious – Energetic – Loyal – Creative – Communicative – Responsible – Sociable.

 

 1. Name: Kinga Markowska;
 2. Country: Poland;
 3. Nickname: Kinia / blondi;
 4. Place and date of birth: 28.03.2000 – Leszno, Poland;
 5. Studies and experiences: High school;
 6. Family: My sister Martha is eighteen, who has just finished school. Dad Robert (the oldest in the family) is a painter, and my mother (Hanna) a musician;
 7. Hobbies: I’m interested in music, I have been attending music school for 10 years, I sing and play on a lot of bands. I have it in the blood;) I have also time for other interests. For more than a year I trains kickboxing;
 8. Why have you chosen this project? This project immediately caught my attention. I liked this type of voluntary work. The fact that this is an artistic volunteering has further strengthened my conviction that I have to try!
 9. What will you do after this project? I already have some plans for volunteering in a hospital in Poznan. This EVS changes my values and perception of the world. He made me aware of the other person’s existence. Time to start working!
 10. Write down 7 words to describe yourself: – Strong; – sociable; – trustful; – brave; – optimist; – „lucky”; – hard working. (and real blonde girl :D)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s