IncluderE+ Învață și dă mai Departe | Erasmus+ Conference | RO and ENG version

Ca în fiecare an, pe 3 și 4 noiembrie a fost organizată Conferința Națională “Învață și dă mai departe” și a avut loc la Hotel Sharaton. A.C.T.O.R. s-a aflat printre participanți.

Evenimentul a avut ca scop principal promovarea rezultatelor ale Programului European Erasmus Plus, de a creea o strategie  de includere pentru anii următori și închiderea sărbătorii EVS20 printr-o prezentare de fotografii ale multor voluntari SEV din România și a mesajului-video al Ioanei Bere. Numeroși reprezentanți ai ONG-urilor și alte instituții implicate în Erasmus+ au participat la eveniment și fiecare dintre ei a fost primit călduros într-o locație frumoasă.

Prima zi a fost dedicată exemplelor de “bună practică”. Toți participanții, împărțiți în diferite grupe, au avut oportunitatea de a asculta opt prezentări ale celor mai interesante proiecte și cu cel mai puternic impact, cele opt exemple de proiecte care au meritat să fie expuse. În acest fel, toată lumea a putut să își împartă ideile și experiențiele despre Erasmus. Ziua s-a terminat cu decernarea premiilor pentru cele mai bune patru proiecte ale European Language Label, cu multe aplauze și mulțumiri din partea câștigătorilor.

În cea de-a doua zi (și ultima) s-au petrecut cele mai interactive activități, rezervate networking-ului și concluziile conferinței, urmărind niște idei pentru viitoarele strategii de includere. În prima jumătate a dimineții, participanții, împărțiți în câte șase grupe, au vorbit despre diferitele aspecte ale “internaționalizării” și cum se obține prin fiecare proiect. Rezultatele grupelor vor fi folosite pentru crearea unui ghid pentru anii următori. A doua și ultima parte la a fost folosită pentru a evalua toate aspectele incluse în proiectele Erasmus + și cât de ușor sau dificil este să implementezi un proiect, dacă au fost îmbunătățile relațiile pe parcursul anilor.

Discursul de încheiere a sfârșit un alt eveniment special marca ANPCDEFP într-un mediu familiar și prietenos, combinat cu mâncare foarte bună.

scris de Silvia Tursi, A.C.T.O.R.

  


 

As it happens every year, last 3rd and 4th November the National Conference “Invata si da mai departe” took place at Sharaton Hotel and A.C.T.O.R. attended it as well.

The event had the aim to promote the results of the European Program ERASMU+, create a strategy of the inclusion for the future years by AN and closing the celebration of EVS 20 showing some pictures taken by various EVS volunteers around Romania and the video message of Ioana Bere. Various representatives from NGOs and other institutions involved in the Erasmus+ context attended this event and every one was warmly welcomed in the best way in a nice location.

The first day was dedicated to the examples of “good practice”. All participants, divided in various groups, had the opportunity to listen to 8 presentations of the most interesting projects with a strong impact of this year, 8 examples of projects, which deserved to be presented. In this way participants had the change to share ideas and experiences about Erasmus projects.

The first day ended with the award ceremony for the most four interesting projects of the European Language Label, with a lot of claps and smiles thanks to the joy of young people awarded.

Last day of the conference was the most interactive one, mostly reserved to networking and the conclusions of the conference, tracing some ideas for the future strategy of inclusion. In the first half of the morning, participants, divided in 6 working groups spoke about different aspect of “internationalization” and how this is obtained within each one’s projects. The results of the working groups will be used to create a guide for the following years. The second and last half of the morning was used to evaluate all aspects involved in Erasmus + projects and how easy or difficult is to implement a project, how much the relationships have improved or not in the years.

The closing speech closed another nice event signed “ANPCDEFP” in a friendly and familiar environment combined with very good food.

written by Silvia Tursi, A.C.T.O.R.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s