SOHO European Training Course | Sheffield, Anglia | Andreea Ilie

 

   Intre 17-21 mai 2016 am participat la SOHO European Training Course în Sheffield, Anglia, alături de alte 25 de persoane reprezentând organizații din Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Franța, Georgia, Germania, Lituania, Polonia, Federația Rusă, Spania, Turcia, Anglia și desigur Romania.

            Scopul proiectului a fost creșterea calității activităților în cadrul SEV prin dezvoltarea competențelor participanților-cheie implicați în sistemul de suport al voluntarului. Obiectivele specifice au fost: o înțelegere mai bună a SEV, îmbunătățirea abilităților de cooperare, reflectarea asupra rolurilor, responsabilităților și provocărilor, creșterea conștientizării dimensiunii de învățare în SEV, un suport de recunoaștere a învățării non-formale, furnizarea informațiilor up-to-date, cât și promovarea cooperării internaționale.

            În timpul cursului au fost analizate aspecte calitative ale SEV printr-o serie de activități care au cuprins exerciții de simulare, studii de caz și lucrul în echipe. Toate activitățile au fost precedate de jocuri energizante.

a1

            Cele două doamne trainer – Luisa Pagano și Monika Kėžaitė-Jakniūnienė s-au bazat pe instrumente non-formale și au reușit să ne prezinte subiectele într-un mod relaxat și cu zâmbetul pe buze. Deasemenea, dl Fergal Barr, cel ce s-a ocupat de organizare este o persoană foarte plăcută și amuzantă, dar și profesionistă.

            Programul s-a desfășurat în incinta hotelului NOVOTEL Sheffield Centre, mi s-a părut o locație ideală, fiind foarte aproape de gară și de centrul orașului. Deasemenea, condițiile au fost excelente, am fost cazați câte doi în camere, iar repartizarea a fost făcută astfel încât să putem să cunoaștem persoane din alte țări și culturi (în cazul meu, am avut ca și colegă de cameră o fată din Turcia, de religie musulmană).

            Programul a fost împărțit pe zile, iar în prima zi am avut surpriza sa fim însoțiți la o parte din activități de către două reprezentante ale agenției naționale din Anglia- dna Fumie Izaki și o colegă a ei. Ele ne-au făcut o scurtă prezentare a programului ERASMUS+, au participat alături de noi la câteva activități și am luat masa de prânz împreună.

            Cea mai interesantă activitate pentru mine a fost un exercițiu de „guiding”: am fost împarțiți în grupuri de câte trei și fiecare pe rând a fost cel legat la ochi, cel care îl ghida pe cel ce nu vede și cel care observa și își lua notițe despre cum se desfășoară activitatea de ghidare. Cel legat la ochi trebuia ghidat printre unele obstacole, pe scări, pe sub scane, trebuia sa atingă lucruri și sa își dea seama ce sunt, însă pentru fiecare etapă cerințele erau altele – prima dată nu aveam voie să vorbim, apoi aveam voie să vorbim doar în limba maternă, apoi aveam voie să vorbim în engleză, dar fără să îl atingem pe cel legat la ochi. Am făcut paralelă între acest exercițiu și procesul de învățare al unui voluntar SEV ajutat de mentor sau de coordonator.

a2.jpg

            O altă activitate care mi-a plăcut a fost un studiu de caz cu trei voluntari din țări diferite cu care a trebuit să facem niște interviuri ad-hoc via skype pornind de la scrisorile lor de intenție și sa îl alegem pe cel mai potrivit. Apoi cei trei voluntari au ajuns fiecare la HO în țări diferite și au participat la SEV, am aflat despre probleme lor și cum au reușit sa le depășească și am făcut câte un filmuleț scurt în care am prezentat fiecare din cele trei cazuri.

            Am avut, deasemenea, un „learning buddy” cu care am discutat despre ceea ce am învățat în fiecare zi.

            La seara multiculturală în care mâncarea și palinca românească au fost foarte apreciate, am făcut și o scurta prezentare a organizațiilor noastre, printr-un poster cu numele și sigla organizației, grupul ținta al activităților, experiența în SEV a organizației, principalele activități și datele de contact. Colegii au fost încântați și să învețe cum să facă trandafiri din șervețele în stil origami sau stil A.C.T.O.R.

 

a5.jpg

Ne-au fost prezentare niște instrumente foarte creative pe care le putem folosi cu voluntarii noștri (harta cunoașterii, cartonașe cu citate despre învățare pentru auto-evaluare, figurine de plastic cu animăluțe și personaje, mandala, o diagramă numita „roata SEV”, jurnalul voluntarului etc.).

a6

 

            Activitatea de formare a răspuns nevoilor mele de dezvoltare prin prisma faptului că acum am o viziune mai largă asupra programului ERASMUS+, asupra programului EVS și cred că am învățat multe lucruri care mă vor ajuta să fiu un mentor mai bun pentru voluntarii mei și să îi pot ghida mai ușor în procesul lor de învățare.

            Am cunoscut orașe noi și foarte interesante (Sheffield, Manchester, Chester – având posibilitatea să vin cu 3 zile înainte de începerea cursului), m-au impresionat britanicii prin amabilitate, accent, faptul că stau pe iarbă în centrul orașului și mănâncă un sandviș sau conversează, mi-au plăcut casele de caramidă, toate în același stil și același ton de culoare, neapărat cu grădina de flori în față, mi s-a părut interesant faptul că britanicii nu au probleme, au „issues” pe care le rezolvă rapid.

            În concluzie, mă bucur foarte mult că am fost selectată și că am putut participa la acest curs care mi-a lărgit orizontul cunoașterii în lumea SEV. (Andreea Ilie, mentor A.C.T.O.R.)

 

 


 

 

Between 17-21 May 2016 I took part în the project called SOHO European Training Course in Sheffield, UK, together with other 25 people representing organizations from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Georgia, Germany, Lithuania, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Turkey, United Kingdom and, of course, Romania.

The overall aim of the project was to increase the quality of EVS activities through development of competencies of key actors involved in the support system around the volunteer in EVS projects. The specific objectives were: a better understanding of EVS, to improve ability for cooperation, to reflect on roles, responsibilities and challenges, to raise awareness of the learning dimension in EVS, support recognition for non-formal learning, to provide up-to-date information and also to promote international cooperation.

During the course participants analysed quality aspects of EVS through a range of activities including simulation exercises, case studies and working groups. Before all the activities we had energising games.

a7

 

The two trainers – Mrs. Luisa Pagano and Mrs. Monika Kėžaitė-Jakniūnienė based their work on non-formal instruments and managed to present the subjects in a relaxed way and smiling. Also, Mr. Fergal Barr, the organizer, was a very pleasant and fun person, but also a professional.

The project took place in Novotel Sheffield Centre, it seemed like an ideal location, being close to the train station and also to the city centre. The conditions were great, we stayed two people in a room and the repartition was made so as we could meet people from other countries and cultures (in my case, my roommate was a muslim girl from Turkey).

The program was split on days, in the first day we had the surprise to be accompanied by two representatives of the National Agency in England – Mrs Fumie Izaki and a collegue of hers. They made a small presentation of ERASMUS+, they took part in some of the activities with us and we also had lunch together.

The most interesting activity for me was a “guiding” exercise: we were split in groups of three and each of us was in turns blindfolded, the guide of the blindfolded and the observer who had to take notes of the whole guiding activity. The blindfolded has to be guided through some obstacles, on stairs, under some chairs, he had to touch things and figure out what they were, but for each stage of the exercise, the rules were different: the first time we were not allowed to speak, then we were only allowed to speak in our mother tongues, and then we were allowed to speak in English, but touching the blindfolded was forbidden. We made a parallel between this exercise and the learning process of the EVS volunteer helped by his mentor or coordinator. (Andreea Ilie,  A.C.T.O.R. mentor)

a8

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s