YiA4SDG: Cum a fost în Slovenia la Kick-Off-Meeting

A.C.T.O.R. este coordonator al proiectului Youth in Action for Sustainable Development Goals – YiA4SDG , finanțat prin Acțiunea Cheie 2 – Creșterea Capacității organizaționale în domeniul tineretului- a Programului Erasmus plus.

slovenia 2-5 mai 2016 YiA4SDG (228)

Proiectul Youth in Action for Sustainable Development Goals – YiA4SDG reprezintă o colaborare internațională între 9 organizații partenere din România, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Franța, Nepal, Filipine, Tailanda, Vietnam. YiA4SDG se concentrează puternic pe realizarea Scopurilor Dezvoltării Durabile prin implicarea tinerilor cu o abordare inovativă și proaspătă într-un sistem de susținere concret și o platformă modernă, spre a încuraja, conecta și împuternici acest grup țintă în susținerea înfăptuirii Scopurilor Dezvoltării Durabile. Marile domenii cu care se preocupă proiectul sunt: Participarea activă a tinerilor, Scopurile Dezvoltării Durabile, consolidarea capacităților.

slovenia 2-5 mai 2016 YiA4SDG (265)

 

Întâlnirea Kick-Off este organizată special pentru a clarifica înțelegerea comună între parteneri asupra conceptului proiectului Youth in Action for Sustainable Development Goals. Întâlnirea a fost găzduită de organizația PINA, între 3 și 5 mai în Slovenia, Izola și s-a asigurat că toate obiectivele vor fi atinse. Așadar, pe parcursul a 5 sesiuni, s-a ajuns la următoarele rezultate:

  • înțelegere reciprocă asupra proiectului și a planului de management;
  • înțelegere concretă asupra celor 17 Scopuri ale Dezvoltării Durabile;
  • plan de acțiune între organizațiile partenere;
  • acord reciproc în ceea ce privește coordonarea și contribuția la scopurile proiectului;

Rezultate:

  • versiunea finală a managementului de proiect;
  • planul de acțiune pentru proiect;
  • raportul întâlnirii;

Slovenia2

Sesiunea 1: Prezentarea YiA4SDG și prezentarea organizațiilor partenere

Sesiunea 2: Worshop pe Scopurile Dezvoltării Durabile

Sesiunea 3: ITC pentru tineret

Sesiunea 4: Dezvoltarea planului de acțiune și al managementului proiectului

Sesiunea 5: Dezvoltarea training-ului


 

Slovenia

 

A.C.T.O.R. is a coordinator of Youth in Action for Sustainable Development Goals – YiA4SDG financed through Acțiunea Cheie 2 – Organizational Capacity Building in the Youth – Erasmus Plus Program.

The project Youth in Action for the Sustainable Development Goals – YiA4SDGs is an international collaboration in between 9 partner organizations from Romania, Slovenia, Bulgaria, Greece, France, Nepal, Philippines, Thailand and Vietnam. YiA4SDGs strongly focuses on the achievement of the Sustainable Development Goals by involving young people with innovative and youthful approach, through a concrete supporting system and a modern platform to encourage, connect and empower this specific target group to support the achievement of the SDGs. The project’s main fields to be tackled are: Youth participation, Sustainable Development Goals and Capacity-building.

Slovenia3

The Kick-off-meeting is organized to clarify and reaffirm the common understanding of YiA4SDG’s concept among partners. The meeting was hosted by PINA organization, based in Slovenia, Izola from 3 – 5 May to ensure all the objectives will be met after the meeting. The following outcomes, therefore, are set to be achieved:

Objectives:

– Mutual understanding on the project and its management plan;

– Concrete understanding on the Sustainable Development Goals;

– Action plan to be developed among partner organizations;

– Mutual agreement on coordinating and contributing to the project’s goals;

slovenia 2-5 mai 2016 YiA4SDG (46)

Outcomes:

1) Final version of Project Management

2) Action Plan of the project

3) Report of the meeting

 

Sesion 1: Presentation of YiA4SDGs & Presentation of Partner Organizations

Sesion 2: Workshop on SDGs

Sesion 3: ICT for Youth

Sesion 4: Project management & Action Plan Development

Sesion 5: Training Course Development

slovenia 2-5 mai 2016 YiA4SDG (266)

erasmus+logo_mic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s