Andreea Gaița, cu și despre voluntariat

Salut! Numele meu e Andreea Nicoleta Gaița și sunt în ultimul an la Colegiul Național Emil Racoviță, București, România. Mi-am început voluntariatul în cadrul A.C.T.O.R. în anul 2014, la propunerea unui prieten care știa cât de mult îmi doream să mă implic în genul ăsta de activități. După doi ani pot spune că a fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată.

gaita9

De când am început să merg în spitale am căpătat experiență datorită activităților făcute pentru copii împreună cu colegii mei: animație clinică, jocuri interactive, jocuri în echipă, acumulare și dezvoltare de activități plastice, origami, pictură, desen, modele plastice. Timpul petrecut alături de copii m-a ajutat să-i înțeleg, să empatizez și să simpatizez cu ei. De asemenea, am reușit să le descopăr limitele și când anume le pot încălca, când să le ofer ajutorul meu și când să mă retrag la o parte. Am fost învățată să ascult mai mult spre a-i putea înțelege și susține pe cei din jurul meu, să fiu răbdătoare și perseverentă pentru a-mi atinge obiectivele. În plus, lucrând în echipă mi-am dezvoltat simțul responsabilității, deoarece,  în contextul A.C.T.O.R., succesul sau eșecul nu aparține unei singure persoane, ci al întregii echipe.

Am învățat să fiu mai prezentă, mai conectată și să accept rolul pe care îl am în echipă, deoarece reprezintă o piesă dintr-un întreg. Pe de-o parte, cu A.C.T.O.R. am făcut voluntariat pentru diferite campanii, cum ar fi “De Florii pentru Copii”, cu ocazia căreia am reușit să adunăm fonduri pentru a cumpăra lucruri destinate spre a aduce un zâmbet pe chipul copiilor. Pe de altă parte, asociația m-a răsplătit prin schimburi în alte țări. Așadar, am fost într-un schimb de 12 zile în Epinal, Franța (2014) cu alți voluntari români, alături de participanți din alte țări, cum ar fi țara gazdă, Tunisia și Algeria.În 2015 am călătorit în Liepaja, Letonia și în Stubbekobing, Danemarca. În Letonia am întâlnit oameni din Portugalia, Letonia și Italia, iar în cel de-al doilea schimb, oameni din Danemarca, Suedia și Letonia.

gaita5

Toate aceste experiențe mi-au adus multe beneficii: am învățat să lucrez în echipă, am întâlnit persoane extraordinare, mi-am creat legături relaționale, am vizitat locuri noi, am avut oportunitatea de a învăța lucruri noi și am căpătat amintiri de neuitat. În concluzie, voluntariatul reprezintă pentru mine o paletă largă de cunoștințe, activități creative și modalități inedite de a-mi extinde orizontul mental și aptitudinal. (Andreea Gaița, România)


 

Hello. My name is Andreea Nicoleta Gaița and I’m in the senior year at The national College Emi Racoviță, Bucharest, Romania. In 2014 I started my activity at the voluteering association A.C.T.O.R.at the proposal of a friend who knew I was looking forward to involving in this kind of activities. After two years I can say it was one of the best decisions I’ve ever made.

gaita1

Since I started going to the hospitals I gained experience due to the activities made with my colleagues for the kids (clinical animation, interactive games, team games, accumulation and development of plastic activities, making origami, painting, drawing, plastic models). Furthermore, the time spent along with the children helped me understand them, empathise and sympathise with them. Also, I managed to see their limits and when I can cross them in order to help them and when to step aside. I had been taught to listen more so I can understand, to support those around me, to have patience and perseverance so i can achive my goals. In addition, by working in a team I earned the sense of responsability because the failure or the gain doesn’t belong to one person, but to the whole team.

I learned to connect better and to accept the role that I have in a team because it represents a piece of a whole. On one hand, with the association ACTOR I was part of different campaingns, such as ”Campania de Florii”, during which we managed to collect fonds in order to buy things destined to put a smile on the children faces. On another hand, the association rewarded me with another thing: exchanges in other countries. Therefore, I was part of a 12 days exchange in Epinal, France in 2014 with other romanian volunteers, alongside with countries such as the guest one, Tunisia and Algeria. In 2015,I traveled in Latvia-Liepaja and also in Denmark, Stubbekobing. In the first one, in Latvia, I’ve met Portuguese, Latvian and Italian people while in the second-Denmark I’ve met Danish, Swidish and Latvian people.

All theese experiences brought me many benefits: teambulding work, I’ve had the chance to met amazing people, I’ve made conections, I’ve visited new places, I’ve had the opportunity to learn new things and I’ve gained unforgettable moments. In conclusion, volunteering represents for me a wide palette full of knowledge, creative activities and new ways of extending my mental and aptitudinal horizon. (Andreea Gaița, Romania)

gaita6

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s