Atenție, asociație în plină reîmprospătare!

A.C.T.O.R. și Asociația Culturală Ask Me dorește să creeze câte un logo pentru fiecare proiect; de acest lucru se va ocupa echipa de design grafic (Antonio-Italia, Lelde – Letonia și Javier-Spania). Pentru a fi mai eficienți, minunata echipă a cerut ajutorul celorlalți voluntari.

Toți acești voluntari, împărțiți pe proiecte, au fost la un training ținut de membrii echipei de design grafic. Fiecare ședință a fost diferită, depinzând de fiecare proiect, rezultatele au diferit și ele, dar în final, fiecare a fost fericit, mulțumit, îmbogățit cu idei și noi cunoștințe.

Ideea din spatele training urilor a fost de a ajunge la obținerea mai multor variante a fiecărei tematică a proiectelor, de a creea nu numai un logo știut de toată lumea, ci un sistem de identitate dinamică. Prin dinamism, echipa de design grafic se referă la abilitatea de a-și schimba conturul în mai multe versiuni, logo-ul rămânând totuși recognoscibil. În training, Antonio a oferit un exemplu bun spre a ne ajuta să înțelegem sensul dinamismului, a spus: «Să ne imaginăm o flacără, e o formă dinamică, nu are o aparență statică. Chiar dacă forma flăcării se schimbă în mod constant, putem să o recunoaștem ca fiind flacără!» De asemenea, echipa de design grafic a gândit acest concept al dinamicii logo-ului având în vedere adevăratul sens și principalul obiectiv al fiecărui proiect: acceptarea diferențelor. Așadar, cine poate reprezenta mai bine diferențele, dacă nu aceeași voluntari și punctele lor de vedere?

lt2.jpg

Spre exemplu, voluntarii din proiectul Here There+ au trebuit să decupeze forme geometrice și să-și creeze propriul lor tipar de logo-uri. Apoi au trebuit să scrie numele proiectului cu ochii închiși; la final au desenat un obiect care le amintește de România și apoi unul care le amintește de țara lor natală, apoi au combinat cele două elemente într-o singură pictogramă. Voluntarii Vitamin T+ au desenat ceva care să le amintească de semnificația numelui proiectului, au amestecat toate desenele la un loc și au tras noi desene la întâmplare. Cei din Ask Me Healthy is the New Trend au desenat numele proiectului în acuarelă, folosind legume, fructe și ramuri de copaci.

Acest training a fost foarte interesant, inspirațional și un moment frumos pentru voluntari. În final, dacă reușesc în încercările lor de ea concepe câte un logo pentru fiecare proiect, ar fi foarte satisfăcător pentru noi, știind că am contribuit împreună la crearea unui lucru ce va fi folosit și în anii următori. (Silvia Tursi, Italia)

lt3.jpg


 

A.C.T.O.R. and Asociatia Ask Me wants to create a logo for each project, the Graphic Team will do that (Antonio, Italia, Lelde, Latvia and Javier, Spain). In order to be more efficient the amazing Graphic Team asked the help of the other volunteers.

All volunteers, divided per project attended a training provided by the Graphic Team. Each training was different for each project, also results were, but in the end everyone was happy, enriched with knowledge and ideas.

The idea behind the trainings was to reach and gain different variants about each project topic to create not just a logo as everyone knows, but a dynamic identity system. With “dynamic” the graphic team means logos able to change their shape in many variants remaining recognizable. Antonio in the trainings did a good example to let us to understand the meaning of that, he said: “Let’s imagine a fire flame, it is a dynamic shape, it doesn’t have a static way to appear. Well even if its shape doesn’t remain the same we are still able to recognize that it is a flame!” Also Graphic Team thought this concept about logo dynamicity thinking about the real meaning and the final goal of each project: accepting differences. So, who can better represent “differences” if not the same volunteers with their different points of view?

lt1

For example Here There+ volunteers had to cut some geometrical shapes and create their own logotype. Then they had to write the name of the project with close eyes and in the end they should draw an object that remind them Romania and another one about their country and in the end to combine them in one pictogram. Vitamin T+ volunteers drew something that reminds them the meaning of the name of their project and after exchanging some pieces of the drawings they obtained new strange drawings. While Healthy is the New Trend volunteers drew the name of the project using fruits, vegetables and branches with tempera colors.

This training was really interesting, inspiring and also a nice moment for the volunteers. In the end, if they succeed in what they are trying to do, creating a new logo for each project using these trainings, it would be really nice for us knowing to have contributed altogether to do something that will be used in the next years. (Silvia Tursi, Italy)

lt4.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s