Justine, AIM Competencies, developing her own Theatre Workshop

Am ceva experiență ca animator în Franța. Desigur, am avut oportunitatea de a lucra ca lider de activități într-un centru social numit «Hommelet». Centrul e situat în Roubaix și localizat într-o zonă urbană dezavantajată, unde am inițiat copii cu vârstele între 3 și 8 ani în artele teatrale. A fost un mare succes pentru mine să-i văd pe acei copii cerându-mi mai mult teatru chiar și atunci când mergeam afară, în parc; în condițiile în care la început, când ne-am întâlnit pentru prima dată, au crezut că sunt ridicolă. Nu i-am luat foarte în serios atunci, mulțumită teatrului am reușit să îi liniștesc pe unii dintre ei, iar pe alții i-am ajutat să lupte cu propria lor timiditate. Cred de asemenea că e o modalitate foarte bună de a vorbi despre toleranță și respect față de cei din jur.

Am vrut să fac ceva similar și aici. Am vrut să am propriul meu proiect spre a putea avea un grup de copii  cărora să le monitorizez rezultatele și felul în care progresează. Era ceva de care aveam nevoie pentru că activitățile noastre de zi cu zi nu ne oferă această posibilitate din cauză ca avem trei lecții cu fiecare clasă. Nu a fost destul pentru mine. Am vrut să creez un workshop de teatru dar nu putea fi parte din activitățile obișnuite. De aceea am cerut să am propriul meu proiect. Am cunoscut-o apoi pe Domnica Lupa, o profesoară de la Colegiul Mihai Eminescu într-una din lecțiile mele și m-am simțit foarte bine cu clasa dânsei. Așa că m-am gândit, «De ce să nu-i propun proiectul meu? Poate fi o șansă reală pentru mine» Pentru început, Domnica Lupu nu vorbește bine engleză dar franceza ei e foarte bună. Suna ca o idee bună care îmi va permite și mie să-mi îmbunătățesc competențele de limba română. Mai mult decât atât, sunt numai 16 copii de 10 ani. Fiecare aspect a fost un argument bun pentru a începe lucrul cu ei.

De asemenea, am simțit că pot aduce ceva nou acelor copii. Sunt adorabili, însă au o mare problemă de a asculta unii de alții. Principalul obiectiv al workshopului ar fi să îi fac conștienți de importanța respectului reciproc și de sine, precum și înțelegerea importanței ascultării și  cooperării într-un grup. Pentru asta, teatrul este un instrument esențial pentru dezvoltarea competențelor de ascultare, a responsabilizării și colaborării printre copii. Obiectivele majore sunt de a-i face să accepte contactul cu celălalt, să comunice cu celălalt, să solicite anumite simțuri: atingerea, auzul, văzul.

Fiecare ședință va fi împărțită în trei aspecte diferite. Pentru început, vom avea nevoie de exerciții de concentrare pentru a atrage atenția copiilor și pentru a-i ajuta să intre în atmosfera workshpului de teatru. Avem două tipuri de astfel de exerciții: relaxare și activități rapide care necesită concentrare profundă. Apoi, niște exerciții pentru a-i ajuta să dezvolte un aspect tehnic (voce, limbaj al corpului, atenția la sunete etc.). În final, vom avea niște exerciții pentru aplicarea practică.  (Justine Proffit, Franța, AIM Competencies)

 


 

I have some experiences in France as animator. Indeed, I had the opportunity to work as an activity leader in a community centre, which is called «Hommelet». It is situated in Roubaix and it is located in a disadvantaged urban area, where I initiated children from 3 to 8 years old to the art of theatre. It was a real success for me to see those children asking for more theatre even when we were outside in the park, considering that at the beginning, when we first met, they thought it was ridiculous. I didn’t take it for guaranteed, but, thanks to theatre I have been able to calm down some children and I also helped some of them to fight heir shyness. But I also think that it can be a good way to speak about tolerance and respect of others.

I wanted to do something similar also here. I wanted to have my own project in order to have a group of children that I would follow to see more results and their progression. It was something that I needed because our usual activities don’t give us this possibility because it is just about 3 lessons with each classroom. For me it wasn’t enough. I wanted to create a theatre workshop but it wasn’t possible as part of our usual activities. That is why I asked to have my own project. Then I met Domnica Lupa, a teacher at Colegiul Mihai Eminescu during one of my three lessons and I had a really good time with her class. And I thought: “Why do not propose my project to her? Indeed, it could be a really good opportunity for me.” First, Domnica Lupu doesn’t speak English but she speaks a good French! It could be really great, like this it will be a good way to improve my skills in Romanian! Moreover, there are only 16 children who are 10 years old in this class. Every aspect was a good argument to begin a great work with them!

Besides, I felt that I could bring something to those kids. They are adorable but they have a big problem to listen each other! ^^’ So the main goal of workshop will be to make them aware about the importance of the respect about their selves and others and to understand the importance about the cohesion and the listening inside a group.

For that, the theatre is the perfect tool in order to develop listening skills, responsibility and collaboration among the kids. The objectives will be to make them to accept the contact with the other one, communicating with the other one, soliciting some senses (Touch, hearing, vision).

For that, each session will be divided in three different aspects. To begin, we will need concentration exercises to catch the attention of the children and to help them to be in the atmosphere of the theatre workshop. We have two type of this kind of exercises: relaxation and quick activities requiring deep concentration. Then, some exercises to help to develop a technical aspect (voice, body language, listening attention…) and finally, we will use some exercises for the practical application. (Justine Proffit, France, AIM Competencies)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s