“Education Against Racism” – The Romanian Mobility in Spain

10391028_1556037218003226_3108274543628803905_n

4 luni, 2 săptămâni și 3 zile!

Iată-mă ajunsă la finalul proiectului Education Against Racism! sau EAR!

 – un proiect care mi-a adus experiență ca lucrător de tineret, începând la mijlocul lunii ianuarie 2015 cu un program de pregătire de două săptămâni și urmat de 4 luni de mobilitate în afara frontierelor românești.

Lansându-se cu un training, EAR a adus laolaltă tineri din 4 țări europene: România, Spania, Italia și Polonia. Drumul anevoios, de la înțelegerea tematicii până la păstrarea acesteia sau nu, a culminat cu abandonarea totală a terminologiei de ”rasism”, păstrându-l pe cel de discriminare, deoarece acoperea ca o umbrelă totalitatea formelor de discriminare întâlnite de fiecare în propria țară.

Următoarea etapă cheie a fost mobilitatea lucrătorilor de tineret.

Prin rocadă, am fost norocoasa câștigătoare a … Spaniei, bineînțeles. Șocul cultural a fost imens – și aici mă refer la cultura daneză (căci tocmai aterizasem după un stagiu de EVS de doar 9 luni), dreaptă, corectă, în care timpul este planificat cu strictețe cu mai bine de 6 luni, în avans și cultura spaniolă, în care timpul se dilată … în care nu există timp!

Nu am putut anticipa diferența de cultură … însă în final am ajuns să-mi potrivesc ceasul după cel al gazdei.

Jobul de lucrător de tineret a presupus sensibilizarea și informarea asupra fenomenului de discriminare. În cele 4 luni am avut timp pentru multe. Asemeni unui personaj de basme care crește într-un an cât alții în zece am învățat spaniola la foc rapid, am planificat și am livrat ateliere pentru elevi despre tematica discriminarii, iar pentru profesori despre educația non formală și programul Erasmus+, am creat materiale de marketing, am lucrat într-o echipă minunată de facilitatori, echipa JOY (eu, o voluntară din Italia și una din Grecia), am intervievat profesori și am chestionat elevi pentru a afla adevărata situație a fenomenului de discriminare în Liceul ”Sierra Almenara Purias”, am scris o parte a T-kit-ului cu numele omonim al proiectului, care se dorește a fi un instrument pentru cei interesați de a veni de hac discriminării.

Glumesc, firește! T-kit-ul reprezintă finalitatea proiectului și este destinat profesorilor, educatorilor, părinților care doresc să folosească practici utilizate în educația non formală, activități centrate pe cel care învață și pe procesul de învățare, ci nu pe calificative.

Poți găsi o mulțime de poze pe pagina de Facebook: EAR – Education Against Racism.

Ține aproape și pentru materialul final, T-kit-ul!

E posibil să apară curând … fiind coordonat de Spania, curând nu are aproximare .

Un articol de Denisa Ioana Speriatu

11659557_955830657772548_1402020933877862614_n

++++++++++++++++++++++++++++++++++

4 months, 2 weeks and 3 days!

Here am I! At the end of  Education Against Racism project! or well known by its abbreviation – EAR!

A project that brought me experience as youth worker, starting on 15th of January 2015 with a two weeks training and followed by a mobility program outside Romanian borders.

Starting with a training as I said before, it brought together 4 European countries: Romania, Spain, Italy and Poland.

The road was harsh. Understanding the topic, keeping the name of the project or not finalized with giving away the idea of “racism”, but using the term of “discrimination”, for that was more extensive, like an umbrella containing all types of discrimination encountered by each in their own country.

Next key step: youth workers mobility.

By castling, I was the happier winner of … Spain, of course. The cultural shock was huge – and I’m talking about Danish culture (for I just landed just after a period of 9 months of EVS), a fair culture for me with a rigorous well done plan with more than 6 months organized in advance. And the Spanish culture were time expands … were there time doesn’t exist!

            I could not predict cultural differences … yet in the end I had to set my watch according to that of my host.

Working as a youth worker involved sensitizing and informing about discrimination. During those 4 months I had time for plenty. Like a fairy tale that grows in one year like others in ten I have quickly learned Spanish, I planned and delivered workshops for students about the topic of discrimination and for teachers about Non Formal Education and Erasmus+ program, I’ve worked with a wonderful facilitators team, the JOY team (me and an Italian and Greek volunteer), I’ve interviewed teachers and questioned students for finding the real situation of discrimination at the High School “Sierra Almenara Purias”, I’ve wrote a part of the T-kit with the same name of the project, intended to be a tool for those who want to spoil discrimination. Of course, I’m joking! The T-kit represents the finality of the project and it is aimed to teachers, educators, parents who want to have access to some methods used by non formal education.

You can find lots of pictures on Facebook page: EAR – Education Against Racism.

Stay close for the final material, the T-kit! 

Soon will come … just being coordinated by Spain, the term “soon” has no approximation.

Article by Denisa Ioana Speriatu

11329995_1589177111355903_5089291478701993036_nLogo_EAR

erasmus+logo_mic

One thought on ““Education Against Racism” – The Romanian Mobility in Spain

  1. I am very happy to read about your engagement within the project. Congrats to you, Denisa for your option, to make a difference in schools by creating the T-kit. I also believe that the team that worked close to you brought you lot of insides- that is one of the most valuable advantage in working in team.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s