Education against Rasism (second activity) Murcia Spain

DSC01440

EDUCAȚIE IMPOTRITIVA RASISMULUI

În perioada 15 – 23 ianuarie 2015 Casa Grande din satul Coy, regiunea Murcia din Spania a găzduit pentru 7 zile  trainingul „Education against racism”. Participanții din patru țări (Polonia, Spania, România și Italia) au fost profesori și lucrători de tineret. Acasta acțiune a fost a doua dintr-o serie mai amplă ce urmează să aibă loc pană in luna iunie când proiectul se va sfârși.

Această intâlnire de lucru a avut ca scop  stabilirea înțelegerii comune ale unor concepte legate de discriminare și rasism invizibil, stabilirea unui limbaj comun aflat la granița dintre educația formală și cea nonformală. Participanții la acest curs de formare vor desfășura o serie de activități și mobilități care sa ajute la creșterea nivelului de conștientizare a maniferstării „rasismului invizibil” în rândul elevilor și să dezvolte metode de prevenire, detectare și combatere a acestuia.

Pe parcursul unei saptamani, participanții au fost antrenați în activități educative nonformale, menite să îi sensibilizeze cu privire la tema „rasismul invizibil”să-i pună în situația de a investiga aspectele acestui subiect, să experimenteze metode de lucru pe care, eventual, sa le poata utiliza mai tarziu in activitățile lor.

Agenda de lucru  nu a fost axata pe transmiterea de informații și oferirea de soluții, ci mai degrabă pe analiza și generare de soluții. Atelierele de lucru au utilizat deseori munca în echipă, în care participarea fiecărui membru poate să reprezinte o resursă valoroasă pentru învățare prin modul de gândire, experiența, implicare. Într-adevar, a te pune în situații înseamnă descoperire, întrebări noi, perspective noi, reacție, învățare activă.

Valorile promovate de acest training au fost acceptarea diferențelor, încrederea în sine, respectarea propriei persoane și a celorlalți, implicarea, învățarea continuă. Și adaug în încheiere două dintre mesajele care au ajuns la mine în urma acestei experiențe: să nu lăsăm așteptările să ne influențeze percepțiile și să tragem o linie între: influența preluată incoștient și convingere.

In plus, ne-am bucurat de soarele spaniol de ianuarie, am degustat cateva preparate traditionale si am legat noi prietenii.

Echipa română a fost alcătuită din:  Alina VATAVU, Denisa SPERIATU, Oana TEODORESCU, Iulia TERENTși Dragoș BENEA și Ștefăniță BARBU,

Ei au reprezentat A.C.T.O.R. și Scoala de Arte si Meserii din Codlea, care sunt organizațiile partenere în cadrul acestui proiect finantat prin Programul Erasmus plus – Actiunea Cheie 2, coondonată de organizația spaniolă – Cazalla International.

DSC01462

EDUCATION AGAINST RACISIM                

 

Casa Grande from Coy hosted for 7 days (January 15th. 2015- 22 January 2015) the participants in the project “Education against racism”, who came from Poland, Italy, Romania and Spain, the host country. The project receives funding from the program Erasmus +. Promoting the combination of formal education with the non-formal, the project plans to increase awareness of the manifestation of the “invisible racism” among young people in the context of formal education and to develop methods for preventing, detecting and combating it. The project brought together in these training workers in formal and non-formal education for young people.

                During these days, participants were trained in non-formal educational activities designed to sensitize them on the theme of “invisible racism “to put them in the position to investigate aspects of the subject, to experience the working methods, which they will probably use later in their activities.

DSC01468

               The training was not focused on transmitting information and providing solutions, but rather on the analysis and generation of solutions. Workshops often used teamwork, in which each member can represent a valuable resource for learning: the way of thinking, experience and commitment. The motivation for choosing this way of doing things is to learn by doing. Indeed, to put yourself in situations means discovery, new questions, new insights, reaction, active learning.

                The values promoted by this training were accepting differences, confidence, respect for self and others, involvement, a continuous learning process. And I should add in the end two of the messages that came to me in this experience: do not let expectations influence our perceptions and to draw a line between influence unconsciously taken and conviction.

Moreover, we did enjoy the lovely Spanish weather from January, tried some traditional goodies and build up new friendships.

The Romanian team structure was: Alina VATAVU, Denisa SPERIATU, Oana TEODORESCU, Iulia TERENTși Dragoș BENEA și Ștefăniță BARBU,

They represented A.C.T.O.R. and Scoala de Arte si Meserii – Codlea, the partner organizations in this project finalcial supported by  Erasmus plus – Key Action 2, coordinated by the Spanish organization Cazalla International

DSC01467

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s