Clement Veyssiere despre interviul la Radio Romania International

interviu radio romania international Clement si Marie Liesse 17 nov 2014 (8)

http://rri.ro/fr_fr/du_benevolat_dans_les_ecoles_roumaines-2524439

La sfârșitul lunii Noiembrie, Marie-Liesse  a primit un bilet de la un copil a cărui mamă auzise de niște voluntari francezi care țineau ore în clasa fiicei ei și care a avut ideea de a introduce un interviu într-o emisiune franceză a postului național de radio, unde aceasta lucrează, pentru a afla mai multe despre acest tip de voluntariat și despre asociația noastră. Așadar, Marie a fost invitată la înregistrarea acestei emisiuni. Ea a trebuit să reprezinte A  sociația ASK ME în cadrul interviului, iar eu am fost rugat să o însoțesc, ca voluntar francez, pentru a reprezenta A.C.T.O.R.

Astfel, luni, pe 24 noiembrie, am fost invitați la radio pentru a da un interviu împreună cu Eugenia Barbu. La 5 după amiaza, ne-am întâlnit toți trei cu doamna Ioana Stancescu, care se ocupă cu partea francofonă a postului național de radio și, după o întrevedere cordială în limba franceză, am fost conduși în camera de înregistrare pentru a răspunde câtorva întrebări despre asociație, despre proiect și despre voluntariat în general.

După o scurtă descriere a organizației, a scopurilor și a istoricului său, ținută de Eugenia în franceză, am fost întrebați desăre experiența noastră în România și în cadrul acestor proiecte. Ca reprezentant al A.C.T.O.R, am încercat să vorbesc despre scopurile culturale ale acestei asociații și despre cum îmi văd propriul rol în cadrul proiectului. Întrebările au fost foarte diverse și au privit atât proiectul în sine, cât și felul în care ne simțim noi ca voluntari în România. Deci diferitele subiecte abordate au fost legate de diferențele pe care le-am observat între sistemul educațional francez și cel român, de cum credem că au perceput elevii munca și lecțiile noastre, de nivelul de informare al tinerilor în ceea ce privește Serviciul European de Voluntariat și voluntariatul în general, de ceea ce credem că le oferim copiilor prin intervențiile noastre în școli, ce fel de viață are un voluntar în timpul unui astfel de proiect și de ce am ales proiectul acesta.

interviu radio romania international Clement si Marie Liesse 17 nov 2014 (13)

Din punctul meu de vedere, această experiență a fost foarte plăcută, mai ales pentru că a fost prima oară când am participat la un interviu într-un context atât de important și, de asemenea, pentru beneficiul adus proiectului, deoarece acest post de radio este destul de cunoscut, iar interviul poate informa un public larg despre existența proiectelor noastre și despre obiectivele acestora.

Clement Veyssiere

Clement Veyssiere este voluntar SEV al A.C.T.O.R. implicat in proiectul “Aici Acolo 13-14” si finantat de Programul Tineret in Actiune

interviu radio romania international Clement si Marie Liesse 17 nov 2014 (1)

http://rri.ro/fr_fr/du_benevolat_dans_les_ecoles_roumaines-2524439

End of the month of November, Marie-Liesse received a note from a child whose mother had heard about some French volunteers doing some classes in her daughter class and who wanted to do an interview in a French emission taking place on the national radio of Romania where she was working in order to know a little bit more about this kind of volunteering and about our association. So, Marie was invited to a recording for this

emission. She had to represent Cultural Association ASK ME during this interview and I was asked to go with her, as French volunteer, in order to represent A.C.T.O.R. .

Hence, Monday the 24th of November, we were invited to this radio in order to give an interview with Eugenia Barbu. At 5 p.m., we met, the three of us, Marie-Liesse, Eugenia and I, the lady in charge of the French part of the national radio – Ioana Stancescu and after a cordial and French-speaking meeting, we were driven to the recording room in order to answer to some questions about the association, the project and the volunteering in general.

Marie and I represented the two different associations ASK ME and A.C.T.O.R. but I answered about the questions related to ACTOR. After a brief description of the organization, its history and its goals made by Eugenia in French, the interviewer started to ask us about our experience in Romania and in these projects. As the representative of A.C.T.O.R, I tried to speak about the cultural aims of this association, how I see my role inside the project. The questions asked were much diversified and concerned as well the project in itself as our feeling as volunteer in Romania. So the different topics broached were about the differences we made out between the French educational system and the Romanian’s, how we think the students perceived our job and our lessons, the level of information given to the young people about EVS and volunteering in general, what do we think we provide to the children with our interventions in the classrooms, what kind of life a volunteer have during his project and why we have chosen this project.

This experience, in my view was really nice, first personally because it was the first time that I realize this kind of interview in a so important radio phonic structure and also for the project because this radio is quite famous and the interview can spread some information about the existence of our projects and their goals.

Clement Veyssiere

Clement Veyssiere is EVS volunteer of A.C.T.O.R. involved in  “Aici Acolo 13-14” project with the financial support of Youth in Action Program

interviu radio romania international Clement si Marie Liesse 17 nov 2014 (11)

HT mic EU_flag_yia_RO-01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s