Aici, Școala 49, acolo… Europa/ Here, School no. 49, there… Europe/ Angela Vass (sc 149)

 DSC04292           Aici, Școala 49, acolo… Europa

 “Profesor îți este orice om de la care poți să înveți ceva” a spus Nicolae Iorga. De acest lucru și-au dat seama și cei 150 de elevi de gimnaziu de la Școala nr. 49 din sectorul 2, participanți la cea de-a treia ediție de ateliere AICI-ACOLO din 6 noiembrie 2014,  după ce au petrecut două ore alături de Renate din Letonia, Melinha din Portugalia, Nodari din Georgia, Josip din Croația și Clément din Franța.

DSC04350

Ca de fiecare dată, activitățile tinerilor voluntari s-au dovedit a fi o binevenită oportunitate de a promova în egală măsură dialogul intercultural și valorile culturale din alte țări europene. Mai mult, aceste lecții scurte, dar cu o însemnată încărcătură emoțională, contribuie la dezvoltarea relațiilor interpersonalea competențelor lingvistice, a abilităţilor artistice şi a creativității elevilor.

DSC04357

Dansurile, cântecele cu gesturi, jocurile interactive, scenetele și discuțiile tematice, toate acestea au constituit o invitație la o călătorie inedită, menită să sensibilizeze sufletul adolescentin și să-l deschidă spre culturi noi. Elevii au devenit imediat receptivi, au făcut conexiuni între ceea ce știau deja și informațiile primite, au învățat amuzându-se și s-au amuzat învățând. Renate i-a captat cu cântece letone ritmate, Josip i-a antrenat într-o vânătoare de comori culturale croate, Melinha i-a provocat să pună în scenă legenda cocoșului din Barcelos, Nodari a executat cu ei pași de dans tradițional georgian, iar Clément le-a pus la încercare talentul de a scrie rime.

DSC04330

Atelierele cu cei cinci tineri au lăsat impresii diverse elevilor de gimnaziu. Iată câteva:

“Voluntarii au fost foarte bine pregătiți. Vorbeau fluent engleza, unii chiar știau și română. Mi-a plăcut mult de Renate – a fost foarte prietenoasă și deschisă”. (Ștefan Vîlcu)

DSC04325

“Workshop-urile mi-au părut interesante. Sunt convins că această zi va rămâne în memoria mea”. (Călin Țurcanu)

“Este un mod de a învăța diferit de cel din clasă. Voluntarii au creat materiale și activități atractive. Mi-a plăcut să lucrăm pe centre, mi-a plăcut să mă mișc”. (Victoria Secăreanu)

DSC04359

“Deși mă simt puțin obosit după cele două ore de activitate intensă, consider că atelierele mă stimulează să aflu mai mult despre cultura și tradițiile acestor țări”. (Rareș Rădulescu)

“M-am bucurat să constat că lecțiile de geografie mi-au prins bine. Când Renate a văzut că știu care este capitala Letoniei, a bătut palma cu mine. Apoi, cântecele acompaniate de tamburină m-au făcut să mă simt bine și să uit că sunt la școală”. (Sorana Buruiană)

“Cel mai mult mi-a plăcut sceneta propusă de Melinha și cântecele cu Renate. Îmi place să mă distrez și-mi plac activitățile interactive”. (George Petran)

 “Mi-a plăcut să descopăr țări noi. Totuși, unele activități trebuie regândite și adaptate pentru elevi de gimnaziu”. (Filip Bănică)

“A fost interesant. M-am relaxat. Aș mai repeta această experiență. De altfel și acum îmi amintesc cu plăcere jocurile de agilitate făcută anul trecut de Marina din Spania”. (Mihnea Apostol)

DSC04368

Evenimentul de la școala noastră s-a finalizat cu un concurs-quiz inspirat din activitățile făcute cu elevii. Spre plăcuta surpriză a voluntarilor, elevii au reținut multe cuvinte din limbile lor și o cantitate impresionantă de informații. Încă o dată, tinerii din proiectul AICI-ACOLO au fost dascăli buni pentru adolescenții din 49.

                                                                                               Profesor  Angela Vass

Here, School no. 49, there… Europe

“A teacher is any person from whom you can learn something”, said Nicolae Iorga. This was also realized by the 150 secondary school students at School no. 49 in sector 2, participants in the third edition of HERE-THERE workshops on the 6th of November 2014, after having spent two hours with Renate from Latvia, Melinha from Portugal, Nodari from Georgia, Josip from Croatia and Clément from France.

As always, the activities of the young volunteers have proved to be a welcome opportunity to equally promote intercultural dialogue and cultural values from other European countries. Moreover, these short lessons, but with a significant emotional load, contribute to the development of interpersonal relations, linguistic skills, artistic abilities and students’ creativity.

DSC04396

The dances, the songs with gestures, the interactive games, the plays and the thematic discussions, all these constituted an invitation to a unique journey meant to sensitize the teenage soul and open it to new cultures. The students immediately became receptive, they made connections between what they already knew and the information received, they learned amusing themselves and they amused themselves learning. Renate captured their attention with Latvian rhythmic songs, Josip led them through a Croatian cultural treasure hunt, Melinha challenged them to stage the legend of the rooster of Barcelos, Nodari performed with them traditional Georgian dance steps and Clément put to the test their talent to write rhymes.

DSC04400

The workshops with the five young adults left varied impressions on the secondary school students. Here are some of them:

“The volunteers were very well prepared. They spoke fluent English, some of them even Romanian. I liked Renate a lot – she was very friendly and open.” (Ștefan Vîlcu)

“I think the workshops were interesting. I’m convinced this day will remain in my memory.” (Călin Țurcanu)

“It’s a different way of learning from the one in our classes. The volunteers created materials and appealing activities. I liked working on centers, I liked to move.” (Victoria Secăreanu)

“Even though I feel a bit tired after the two hours of intense activity, I believe the workshops stimulate me to find out more about the culture and traditions of these countries.” (Rareș Rădulescu)

DSC04284

“I was happy to find that the geography lessons came in handy. When Renate noticed that I knew the capital of Latvia, we high fived. Afterwards, the songs accompanied by the tambourine made me feel better and forget I was at school.” (Sorana Buruiană)

By Angela Vass

DSC04405

 HT micEU_flag_yia_RO-01

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s