Seara culturilor ghaneză și peruană – prin ochii spectatorului

Dacă m-ar întreba cineva cu ce îmi ocup timpul seara, într-o zi obișnuită, probabil că răspunsul ar fi unul anost și lipsit de orice fel de punct de interes. Totuși, dacă aceeași persoană s-ar focaliza apoi pe data de 22 octombrie, mesajul pe care i l-aș transmite ar fi cu totul altul.

Aș putea să închei această postare folosindu-mă de un singur cuvânt capabil să spună foarte multe. Ca un rezumat instantaneu al serii, ea a fost una cu adevărat exotică.

Sigur, v-ați putea întreba ce ar putea fi exotic într-o zi puțin prea friguroasă, când mii de bucureșteni împodobiți cu umbrele fugeau spre casele lor, în timp ce noi, voluntarii A.C.T.O.R. atât din România, cât și din străinătate, ne repezeam către Reader’s Cafe, probabil cel mai primitor loc din București la acea oră. Întrebarea aceasta s-ar evapora de cum ați trece pragul și ați auzi cuvinte din toate colțurile lumii, cât și o limbă română personalizată, după posibilități, cu accente africane sau sud-americane.

Insist pe aceste două categorii, deoarece vedetele serii au fost Sheila din Ghana și Diana din Peru. Împreună cu tineri voluntari 14 tari, ele au adus un omagiu atât culturilor din care provin, cât și diversității. Acest spectacol s-a derulat în urma unor eforturi în echipă care au pus laolaltă diverse talente ce depășesc bariera oricărei limbi străine.DSC_0043

Pe parcursul unei ore și jumătate, am luat parte la prezentarea unor zone geografice deosebite, încărcate cu o faună cel puțin bizară (prin ochii unui european), dar categoric demnă de admirație. De asemenea, obiceiurile s-au plimbat și ele prin fața privirilor noastre, însoțite de mâncăruri pe care am putut să le și degustăm grație unui bufet în care s-au scurs, fără îndoială, destule ore de muncă.

Desigur, un spectacol nu poate fi numit astfel dacă nu este însoțit și de un program artistic. Ca atare, am fost martorii unui dans tradițional peruan susținut chiar de Diana. Sheila ne-a prezentat și ea un dans ghanez, muzica de fundal rezumându-se la un ritm de tobe cu siguranță amintind de Africa. Încheierea spectacolului a fost constituită dintr-o serie de poezii recitate tot de Sheila despre unitate prin diversitate, religie, dar și experiența ei ca voluntar în România. Ele au fost reprezentate vizual de un artist contemporan prin cadrul unor picturi pe loc. Lacrimile (mai mult sau mai puțin pe ascuns) n-au ezitat să se scurgă la câțiva dintre noi, întrucât atât Diana, cât și Sheila urmează să plece săptămâna viitoare după un an petrecut aici.

Nu putem decât să le mulțumim pentru efortul depus și pentru o seară în care și noi am putut fi parte a acestor culturi atât de îndepărtate, dar care ne-au adus aminte că toți avem ce să arătăm lumii.

Andrei David

DSC_0141

The Ghanian and Peruvian event – through the eyes of the audiance

If anyone asked me about my evening on an ordinary day, my answer would almost certainly be bland and lacking any kind of interesting activities. However, if that same person focused on the 22nd of October, what I would tell him would be completely different. I could finish this post using just one word capable of expressing many things. to summarise the evening, it was certainly an exotic one.

You might ask yourselves what could be so exotic about a day that was a bit too cold, when thousands of citizens of Bucharest carrying their umbrellas were running towards their homes while we, the A.C.T.O.R. volunteers (both the Romanians and the foreigners), were hurrying to arrive at Reader’s Cafe, probably the most welcoming place in our city at that hour. This question would have evaporated the moment you entered the room and heard words from all corners of the world, as well as a personalised version of Romanian, with African and South-American accents.

I’m insisting on these two categories, since the stars of the evening were Sheila from Ghana and Diana from Peru. Together with young volunteers from too many countries to be enumerated here, they paid homage not only to their cultures, but also to diversity. This show took place thanks to teamwork which brought together talents above any language barrier.

DSC_0089

Throughout an hour and a half, we witnessed the presentation of unique geographical areas, filled with bizarre, but beautiful animals (for an European). Moreover, interesting traditions made their way before our eyes, accompanied by dishes that we could also taste due to a buffet in which were poured, without a doubt, hours of work.

Of course, a show cannot be considered a show without a performance. Consequently, we watched a traditional Peruvian dance routine carried out by none other than Diana herself. Sheila showcased a Ghanaian dance too, joined by nothing but a drum rhythm certainly containing an African essence. The show was brought to an end by a series of poems about unity through diversity, religion and the experience as a volunteer in Romania (also recited by Sheila). They were represented visually by a contemporary artist through on-the-spot paintings. Tears (more or less concealed) didn’t hesitate to appear for some of us, as both Diana and Sheila are leaving next week after a year spent here.

We can only thank them for their effort and for an evening during which we could also be part of these faraway cultures which reminded us that we all have something to show the world.

Andrei David

One thought on “Seara culturilor ghaneză și peruană – prin ochii spectatorului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s