A.C.T.O.R. a fost la…. LINGUAFEST 2014

Vineri, 17. octombrie, la Spatiul Public European, 5 voluntari EVS ai A.C.T.O.R. si ai Asociatiei Ask Me (Carlos, Alice, Tamo, Lorenzo & Josip) si un student Erasmus (Elvira Mačyte) au participat la LinguaFest 2014. Acest festival este un eveniment lingvistic care promolinguafest ACTOR 1vează interculturalitatea, exemple de buna învătare a limbilor străine si modalitati de adaptare la noile culturi si adună experientele pozitive ale persoanelor care locuiesc in afara tarii lor. Participantii LinguaFest sunt oameni de toate varstele, niveluri de educatie si stările sociale. Participantii si-au impartit experientele anterioare si au fost martori la diferite prezentări despre noile proiecte din domeniul multilingvismului i multiculturalitate. În fiecare an, LinguaFest are loc în diferite orase, în acelasi timp, si în acest an unul din orase a fost Bucuresti.

  În prima parte a evenimentului, Reprezentantii Ministerului Educatiei împreună cu alti oficiali au deschis intr-o maniera ceremonioasa LinguaFest si a prezentat atat proiecte de limbi străine în România si proiecte legate de străinii care trăiesc si învată în România. Apoi, doi elevi de liceu au prezentat experienta lor de schimb de studenti în Spania, unde au învătat despre limba si cultura spaniolă. Ei au spus că a fost greu să comunice cu oameni care nu înteleg limba ta si tu nu o cunosti pe a lor, dar au învătat cum să facă acest lucru prin intermediul acestei experiente. Un alt proiect prezentat a fost o piesa de teatru de umbre – adaptarea operei clasice “Odiseea” de Homer, jucat de copii.

            În partea a doua participantii au fost împărtiti în trei grupuri si au vorbit in limba romana, despre procesul de învătare a limbilor străine pentru cei care trăiesc si calatoresc în străinătate. Limbile care au fost mentionate si utilizate în discutie au fost limbile română, engleză, spaniolă, italiană si Romani. Participantii au fost din tări din întreaga lume.

            În ultima parte, toti cei prezenti au participat la un atelier in care au aflat mai multe despre modul în care trebuie sa actioneze pentru a găsi un loc de muncă, scrierea potrivita a unul CV si s scrisoarii de motivare, si cateva lucruri pe care ar trebui să le evitam cand cautam un loc nou de munca. Următorul pas a fost atelier de lucru cu privire la recunoasterea competenselor personale, super-puteri si abilităti necesare pentru a castiga un nou loc de munca potrivit asteptarilor si nevoilor noastre. 
            În 8 ore petrecute la evenimentul LinguaFest am învătat multe, atât despre experienta altor străini în România si despre românii din străinătate, am aflat că oamenii traiesc procese de invatare similare cu ceea ce ni se intampla noua, în timp ce trăiesc într-o noua cultură. . Una dintre frazele spuse de unul dintre cei prezenti si care mi-a ramas in minte ca o concluzie a acestui eveniment: “Limba vorbita de un alt popor nu este întotdeauna foarte importantă, dar este un prim pas spre integrarea si cunoasterea altor culturi.”

Lorenzo Falangone & Josip Špicar

linguafest ACTOR

On Friday, October 17th, in Spaţiul Public European, 5 ACTOR’s and Ask Me EVS volunteers (Carlos, Alice, Tamo, Lorenzo & Josip) and an Erasmus Practice Student (Elvira Mačyte) participated in LinguaFest 2014. This festival is a lingual event that promotes interculturality , shows good examples of learning foreign languages and adaptations to new cultures, and gathers positive experiences of people living outside from their countries. Participants of LinguaFest are people of all age groups, education levels, genders & social statuses. Participants shared their experiences with each other and witnessed presentations about new projects from field of multilingualism and multiculturalism. Every year LinguaFest is held in different cities at the same time, and this year one of the cities was Bucureşti.

            In first part of the event, Ministry of Education of Romania representatives together with other official personnel ceremonially opened LinguaFest and presented both foreign languages projects in Romania and projects related to the foreigners living and learning in Romania. After, two high school students presented their experience from student exchange in Spain, where they learned about Spanish language and culture. They said that was hard to communicate with people that don’t understand your language and you don’t understand theirs, but they learned how to do it through living with their Spanish peers and constant contact with Spanish people, what is basic way how to learn foreign language in praxis and one of the main messages of LinguaFest. Another project presented was shadow theater adaptation of Homer’s classical work “Odyssey” played by children.

            In second part participants were divided into three groups and they were talking about their experience with Romanian and foreign languages, language learning process and living abroad. Languages that were mentioned and used in discussion were Romanian, English, Spanish, Italian and Romani. Participants were from countries all over the world. After the lunch break pupils awarded on national foreign languages competitions were reading translations of Homer’s “Odyssey” on English, French, Hungarian, Italian, Spanish, Polish and German.

            In the last part participants were able to learn more about how to find a job, write perfect CV and motivation letter, and which things should they avoid while referring to the employers. Next step was workshop about recognizing personal skills, superpowers and abilities necessary for project implementation.

            In 8 hours of LinguaFest we learned a lot both about experience of other foreigners in Romania and about Romanians abroad, and found out that people are going to similar processes while living in new culture as I do, so I could relate to them. Sentence of one of the participants during discussion in groups remains in my mind as conclusion of this event: “Language is might not always very important, but it’s a first step to integration and knowing other culture.”

Lorenzo Falangone & Josip Špicar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s