“Be Your Own Leader!”/Training Course Ireland (21-28 June 2014)

In perioada 21-28 iunie 2014, Valentina Icăl şi Mădălina Şerbu au participat la un curs de pregătire pe tema Leadership susţinut de Irene Rojnik ( Austria), Deirdre Quinlan şi Jack Talbot ( Irlanda). Trainingul a avut loc în Sudul Irlandei în apropierea oraşului Welington Bridge, Wexford, într-o zonă rurală desprinsă de agitaţia specifică oraşelor mari. Alături de cursanţii din România şi Irlanda au fost şi participanţi din Italia, Austria, Estonia, Danemarca, USA, Mexic şi chiar Camerun.
“Alături de cei 21 de participanţi am avut ocazia să învăţăm lucruri noi şi să participăm la sesiuni de pregătire pe diferite teme: inteligenţa multiplă( lingvistică, logică-matematică, vizuală, muzicală s.a), teatru forum, asking powerful questions si ascultarea activa, dar şi discuţii despre egalitatea dintre sexe şi acceptarea diversităţii sau o vânatoare de valori umane( treasure hunt). Totodata am avut timp de reflecţie atât singuri cât şi cu un partener ales aleatoriu pentru a discuta ceea ce am învăţat şi cum credem că putem să punem în aplicare ceea ce am învăţat.

IMG_20140622_102851Pe langă activităţile ce aveau sa ne înveţe să devenim lideri mai bine pregătiţi am avut de asemenea ocazia de a învăţa multe lucruri atît despre Irlanda cât şi despre celelalte ţări participante. Organizatorii proiectului „Lead II Ireland, Deirdre Quinlan şi Jack Talbot, ne-au pregatit diverse activităţi recreative de cunoaştere a împrejurimilor orasului Wexford . De asemenea ne-am putut bucura de uimitoarele peisaje irlandeze, de apa rece a oceanului şi de impresionantele stânci ce ţâşnesc din apa. Totodată am vizitat farul „HOOK” – cel mai vechi far funcţional din lume, un pub tipic irlandez şi o gradină minunată numită „Walled Garden”.

Accesand link-ul de mai jos poti urmari filmul proiectului LEAD II:

http://www.powtoon.com/show/d06gIyLMvSk/lead-ii-european-yia-training-course/

IMG_20140622_120829
Between 21st – 28st of June 2014, Valentina Icăl and Mădălina Şerbu attended a training course on Leadership supported by Irene Rojnik (Austria), Deirdre Quinlan and Jack Talbot (Ireland). The training took place in southern Ireland near Wellington Bridge, Wexford, in a specific rural area away from the bustle of big cities. Apart from Ireland and Romania there where also participants from Italy, Austria, Estonia, Denmark, USA, Mexico and even Cameroon.
 

“Along with the 21 participants we had the opportunity to learn a lot of new things and participate in training sessions on various topics: multiple intelligence (linguistic, logical-mathematical, visual, music), theater forum, asking powerful questions and active listening but we also had some discussions about gender equality and acceptance of diversity or a human values ​​or hunting (treasure hunt). We also had time to reflect both alone and with a partner chosen at random to discuss what we learned and how we think we can implement what we have learned. 
Besides the activities meant to teach us how to become better leaders, we have also had the opportunity to discover so much about Ireland and about the other participating countries. Organizers of the “Lead II Ireland, Deirdre Quinlan and Jack Talbot, had prepared for us various recreational activities in the beautiful surroundings of Wexford. We also enjoyed the amazing Irish landscapes, the ocean and the typical big rocks emerging from the ocean, the ” HOOK lighthouse – the oldest lighthouse in the functional world and a wonderful garden called “Walled Garden”.

IMG_20140623_162912

Here you can see the LEAD II project movie:

http://www.powtoon.com/show/d06gIyLMvSk/lead-ii-european-yia-training-course/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s