“De Florii, flori pentru copii”

Ca şi în anii trecuţi, campania “De Florii, flori pentru copii” organizată de A.C.T.O.R. a adus bucurie în sufletele multor copii pe care sărbătorile pascale îi găsesc în spital. Scopul acestei campanii este strângerea de fonduri prin vânzarea de trandafiri din şerveţele, în vederea pregătirii cadourilor ce vor ajunge atât la cele 4 spitale de copii din Bucureşti (Lacul Bucura, Marie Curie, Centrul de Recuperare N. Robănescu şi Grigore Alexandrescu), cât şi la Centrul de zi Sfântul Vasile din sectorul 4, Bucureşti şi Centrul de Incluziune Socială Brădet, jud. Braşov.

Pentru ca totul să iasă perfect, voluntarii s-au pregătit temeinic, lucrând cu bucurie , transformând banalele şerveţele în trandafiri frumoşi şi coloraţi. În ziua de dinaintea Floriilor ne-am întâlnit cu toţii, voluntari şi coordonatori, într-o sală a Universităţii de Arhitectură “Ion Mincu”, pentru a elabora strategii şi a propune soluţii pentru eventualele probleme ce s-ar putea ivi. Atmosfera a fost destinsă şi prietenoasă, şi am fost surprinsă atât de numărul mare al voluntarilor implicaţi în această acţiune, cât şi de deschiderea lor faţă de lucrul în echipă.10257672_724458677576415_29141215430031106_n

În duminica Floriilor ne-am adunat din nou în sala universităţii şi am plecat, împărţiţi în 4 echipe de voluntari, deopotrivă români şi străini, spre cele 4 biserici incluse în program (Biserica Icoanei, Biserica Caşin, Biserica Gorgani şi Biserica Rusă) pentru a dărui oamenilor un strop de culoare în forma unei flori într-o zi destul de mohorâtă datorită vremii. Deşi unii oameni s-au arătat indiferenţi faţă de acţiunea noastră, cei mai mulţi au fost receptivi şi ne-au răspuns cu zâmbete şi vorbe bune. Am împărţit flori tuturor, de la copii mici şi curioşi până la bătrâni, am răspuns răbdători la întrebările oamenilor legate de campanie şi ne-am bucurat la gândul că am contribuit la bucuria ce va lumina chipurile copiilor din spitale când îşi vor primi cadourile şi vor vedea că iepuraşul de Paşte s-a gândit şi la ei.

Pentru mine a fost o experienţă unică, ce mi-a deschis în suflet bucuria de a dărui şi de a primi în dar zâmbete. Nu în ultimul rând, ţin să menţionez că a fost o plăcere să lucrez cu o echipă de voluntari deschişi şi dedicaţi, alături de care sper să particip la cât mai multe acţiuni.1558515_724909870864629_7261528621832547506_n

 

 As in the previous years, the campaign “De Florii, flori pentru copii” organised by A.C.T.O.R. brought joy to the souls of the children in hospitals. The purpose of this campaign is collecting funds by selling napkin roses, for preparing presents which will go both to the 4 children hospitals in Bucharest (Lacul Bucura, Marie Curie, Nicolae Robănescu Recuperatory Centre and Grigore Alexandrescu) and Sfântul Vasile Day Centre in district 4, Bucharest nad Social Inclusion Centre in Brădet, Braşov.

For everything to be perfect, the volunteers prepared thoroughly, working with joy, turning the ordinary napkins into beautiful and colourful roses. In the day before the Palm Sunday, we all gathered, volunteers and coordinators, in a chamber of “Ion Mincu” University of Architecture to elaborate strategies and suggest solutions for the eventual issues that might occur. The mood was relaxed and friendly, nad I was surprised both by the large number of volunteers involved in this action and their opening for teamwork.10274194_726772447345038_214338143010865714_n

In the Palm Sunday we gathered again in the University’s chamber and we went on, splitted in 4 teams of volunteers, Romanians and EVS, to the 4 churches included in the programme (Icoanei Church, Caşin Church, Gorgani Church and Russian Church) to give people a dash of color in  a flower shape in a pretty dreary day, due to the weather. In spite of some people who have shown indifference to our action, most people were receptive nad answered with smiles and good words. We gave flowers to everyone, from little and curious children to elders, we answered patiently people’s questions about the campaign and we enjoyed the thought that we contributed to the joy that will brighten up children in hospitals’ faces when they will receive their presents and will see that the Easter Bunny thought about them too.

For me, it was a special experience, which opened in my soul the joy of giving and receiving smiles. Not least, I want to mention that it was a real pleasure to work with a team of opened and dedicated volunteers, with which I hope to participate in many activities.

by Dana Andrei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s