CINCO Marseille 23-26.10.13

Cinco – Cooperare şi comunicare prin intermediul intercomprehensiunii

 În perioada 23 – 26 octombrie a avut loc  în Marsilia, Franţa,  evenimentul final din cadrul proiectului Cinco. Peste 70 de membrii ale organizaţiilor şi  universităţilor partenere  din Spania, Franţa, Portugalia, România şi Italia s-au reunit pentru a marca întâlnirea de evaluare şi închidere a acestui proiect.  Ideea acestui proiect a pornit de la necesitatea de a ne exprima în limba maternă, având siguranţa că interlocutorul nostru va putea înţelege şi se va putea implica activ în procesul de comunicare.

Aşadar, timp de 3 zile, echipa A.C.T.O.R alături de FCASEC şi câteva cadre didactice din învăţământul superior din România partenere ale acestui proiect, am încercat să ne facem înţeleşi doar prin intermediul limbii române. Rezultatele nu au întârziat să apară..fiecare participant vorbea în propria limbă, întâlnirea transformându-se într-un turn Babel al limbilor latine. Apelând la exerciţii de conştientizarea a etimologiilor comune, dar şi utilizând jocuri şi cântece, am reuşit să comunicăm eficient, fără să fie necesară limba engleză. Astfel, fiecare participant s-a înscris la unul dintre atelierele pregătite: interculturalitate,  jocuri plurilingvistice, bucătărie şi cântece.  În plus, am avut sarcină să descoperim anumite simboluri ale Marsiliei, fapt ce ne-a oferit oportunitatea de a descoperi un oraş port minunat.

 

Cinco  – Cooperation and communication through intercomprehension

 Between 23rd  to 26th of October Marseille, France, hosted the final event of the project Cinco . Over 70 members of partner organizations and universities from Spain, France , Portugal, Romania and Italy gathered to mark the closing meeting and the final evaluation of the project. The idea of ​​this project started from the need to express in our mother tongue , with the certainty that our interlocutor will understand and will be actively involved in the communication process .

So for 3 days, the A.C.T.O.R  team together with FCASEC and with some teachers from higher education system from Romania partners of this project , we tried to make ourselves understood only through the Romanian language. The results were immediate .. each participant spoke in their own language , the meeting turned into a Babel tower of Latin languages. Appealing to common etymology awareness exercises , and using games and songs, we were able to communicate effectively , without the need of English. Thus, each participant enrolled in one of the workshops prepared : multiculturality , multilanguage games , kitchen and songs. In addition, we had the task to find certain symbols of Marseille , which gave us the opportunity to discover a great port city.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s