Tiberiu Vancsa a avut un Atelier Origami la Centrul Cultural al Ungariei la Bucuresti

Confesiuni ale unui voluntar A.C.T.O.R.- Tiberiu Vancsa

Ca voluntar A.C.T.O.R. am avut ocazia să particip la tot felul de evenimente legate de origami şi nu numai, dar toate acestea au fost organizate de a noastră preşedintă, Eugenia Barbu.

Recent, am avut ocazia să folosesc ce am învăţat de la ea şi să fac eu singur un eveniment legat de origami. Şi pentru că a fost o experienţă frumoasă, doresc să o împărtăşesc cu voi.

Pe data de 22 iunie 2012, în Bucureşti a avut loc o nouă ediţie a evenimentului Noaptea Institutelor Culturale, iar directoarea Centrulului Cultural al Republicii Ungare, doamna Fazekas Márta, m-a invitat să fac un workshop de origami, care a fost inclus în progamului Centrului pentru acest eveniment.

Ideea de a face un workshop de origami la Centrul cultural al Ungariei poate părea puţin ciudată, dat fiind că Japonia şi Ungaria nu au nimic în comun. Dar poate că unul dintre cele mai frumoase caracteristici ale culturii este că nu ţine cont de distanţe şi, mai ales, de diferenţele de limbă.

Pentru acest workshop, ce a durat aproape 2 ore, mai mult decât fusese programat, am ales să îi învăţ pe cei care au dorit să participe următoarele două modele: o lalea şi un soarece, ambele modele tradiţionale. Întrucât ar fi fost foarte dificil să fac totul singur, am invitat-o pe Fenne, voluntara noastră din Olanda, să mă ajute. Mulţumesc, Fenne! J

Experienţa  a  fost foarte frumoasă, mai ales că Centrul Cultural al Ungariei este un loc primitor, iar oamenii care au venit au fost foarte deschişi şi dornici să înveţe. Lucrul cel mai interesant a fost faptul că, în timp ce îi învăţam pe participanţi cum să facă o lalea sau un şoricel, în acelaşi timp, îi învăţam şi câte ceva despre cultura maghiară. Această simbioză dintre origami şi informaţii despre cultura maghiară a fost, cred eu, elementul unic al acestui workshop.

În final, o să vă spun care au fost motivele pentru care am ales cele două modele:

Am ales laleaua pentru că este un simbol important în cultura maghiară, ce apare aproape peste tot: pe monede, coroane, biserici, haine, în codexuri etc.  Pentru cei care doreau să afle mai multe lucruri despre ce înseamnă laleaua în cultura maghiară, am pregătit un handout de o pagină. De asemenea, participanţii au putut să vadă şi câteva fotografii cu mai multe tipuri de obiecte tradiţionale decorate (fie pictate sau sculptate) cu lalele.

Cel de-al doilea model ales a fost un şoarece, deoarece mi-a dat ocazia să vorbesc despre un meşteşug secuiesc unic în lume numit iescărit. Iescăritul este un meşteşug originar din comuna Corund, judeţul Harghita,  ce presupune prelucrarea unei ciuperci care creşte pe fag şi mesteacă. Printre numeroasele obiecte ce pot fi confecţionate din iască se numără genţi, papuci, pălării şi, desigur, soricei.

Iar acum, iată şi legătura:

În judeţul Harghita, s-a împământenit un obicei ce implică acest şoarece – la seratele de dans, băieţii fie sperie fetele folosindu-se de acest şoricel, fie le curtează. Cel care vrea să curteze o fată, trebuie să îi pună pe neaşteptate un şoarece pe sub bluză, iar dacă acesta îl place, va purta şoarecele la piept ca pe o insignă (şoarecele are încorporat de meşteşugar un element de prindere).

În mod evident, cei prezenţi au putut să vadă un astfel de şoarece, iar dacă doreau să cunoască mai multe despre meşteşug, le-am pus la dispoziţie un handout cu mai multe informaţii.

Acesta a fost experienţa mea de la Noaptea Institutelor Culturale, o experinţă care  a fost nu numai plăcută, dar şi utilă, atât pentru mine, cât şi pentru participanţi.

This slideshow requires JavaScript.

Confessions of an A.C.T.O.R. volunteer- Tiberiu Vancsa

As an A.C.T.O.R. volunteer I had the opportunity to participate in all kinds of events related to origami and more, but these were organized by our President, Eugenia Barbu.

I recently had the opportunity to use what I learned from it and made myself an origami-related event. Because it was a great experience I want to share it with you.

On June 22, 2012, in Bucharest there was a new edition of the Institutes for Culture Night event and the director of the Hungarian Cultural Centre, Mrs. Márta Fazekas,has invited me to make an origami workshop, which was included in the Center program for this event.

The idea of ​​an origami workshop at the Cultural Center of Hungary may seem a bit strange, given that Japan and Hungary have nothing in common. But perhaps one of the most beautiful features of culture is that it takes account of distance and especially differences in language.

For this workshop, which lasted nearly 2 hours longer than scheduled, I chose to teach those who wanted to participate in the following two models: a tulip and a mouse, both traditional models. As it would have been very difficult to do everything by myself, I invited Fenne, our volunteer from the Netherlands to help me. Thanks, Fenne! 

The experience was very nice, especially since the Hungarian Cultural Center is a welcoming place and the people who came were very open and willing to learn. The most interesting part was that while we taught participants how to make a tulip or a mouse I learned something about Hungarian culture. This symbiosis between origami and information about Hungarian culture was, I believe, the unique element of this workshop.

Finally, I shall tell you the reasons why I chose these two models:

We chose the tulip because it is an important symbol in the Hungarian culture, which is almost everywhere: on coins, crowns, church, clothing, etc. in the codices. For those who wanted to learn more about what the tulip means in Hungarian culture, we prepared a one page handout. Also, participants could see a few photos with more traditional types of objects decorated (either painted or carved) with tulips.

The second model was a mouse because it gave me the opportunity to talk about a unique art world called Seckler. Scribling is a native village craft from Corund, Harghita, which involves processing of a mushroom that grows on beech and birch. Among the many objects that can be made out of tinder we can include bags, slippers, hats and, of course, mice.

In Harghita it is a very widespread habit involving this mouse – the evenings of dance, the boys are scared of girls using the mouse or Courtship them. Whoever wants to woo a girl, should suddenly put a mouse under the shirt, and if you like, wear mouse breast as a badge (mouse craftsman has built a clamping element).

Clearly, those who were present could see such a mouse, and if they wanted to know more about the craft, we provided a handout with more information.

This was my experience at Night Cultural Institute, an experience that was not only pleasant but also useful for me and for participants.

One thought on “Tiberiu Vancsa a avut un Atelier Origami la Centrul Cultural al Ungariei la Bucuresti

  1. Wow.origami:) Foarte tare!
    daca stiam de aces eveniment as fi participat. deseori ma gases in metru,pe scaun, plictisit, incercant sa modelez cartela in diferite forme. uneori mai iese si cate o forma asemanatoare unei vietati… mutante de alfel, ce necesita multa imaginati pt a fi descoperita… asemanarea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s