Articol despre Programul Aici Acolo/ Article about Aici Acolo Program by Andreea Dumitrache de la Grădiniţa 149

Despre „Aici – Acolo”….în grădiniţa noastră… 

„We may have different religions, different languages,  different colored skin, but we all belong to one human race.”

(Kofi Annan)

Prof. Andreea Dumitrache  de la Grădiniţa 149 – Dir. Silvia Drăgan

Noi suntem „Aici”…. cu tradiţiile şi obiceiurile noastre, cu modul nostru de a simţi, de a gândi şi a ne comporta, cu simplitate, cu optimism, curiozitate de a descoperi lumea în care trăim, lume atât de frumos văzută prin ochii unui copil.

De „Acolo”….vin ei, tineri voluntari, dornici de a ne expune prin jocuri, cântece, activităţi artistice, cultura lor – spectacolul unei alte lumi care aşteapă să fie descoperită de ochi şi suflet de copil.

Ce înseamnă pentru noi „Aici – Acolo”?

Înseamnă….să fim în lumi diferite în acelaşi timp – să călătorim imaginar, să ne minunăm de alte frumuseţi, să ne bucurăm împreună, să învăţăm unii de la alţii, să descoperim împreună, să ne facem cunoscuţi şi auziţi, să comunicăm indiferent de graniţe….înseamnă diversitate culturală şi, în acelaşi timp, o provocare.

Când spunem copilărie, spunem curiozitate, dorinţă de a cunoaşte, de a afla cât mai multe despre tot ceea ce ne înconjoară – fiinţe sau lucruri. Activitatea de grup specifică acestei vârste are la bază comunicarea interumană, prietenia, cooperarea, valori care pot contribui la înlăturarea prejudecăţilor, diferenţelor culturale.

„Aici”

 • copiii aşteapă cu nerăbdare sosirea fiecărui voluntar;
 • copiii manifestă uimire, admiraţie pentru fiecare imagine prezentată;
 •  copiii se familiarizează cu istoria şi cultura diverselor ţări europene;
 • copiii participă cu entuziasmul specific vârstei la fiecare activitate ludică;
 •   copiii învaţă formule da salut, numere, culori şi alte noţiuni simple în limba voluntarului şi le reproduc în contexte variate;
 •   copiii se bucură de ceea ce văd şi de ceea ce fac alături de fiecare voluntar.

 „Acolo”….

 •   înseamnă tineri sensibili, deschişi, care doresc să ne împărtăşească gânduri, sentimente, atitudini, pasiune, entuziasm;
 •   înseamnă tineri care dispun de calităţi esenţiale: motivaţie, creativitate, flexibilitate, comunicare eficientă cu cei din jur;
 •  înseamnă tineri minunaţi, cărora le mulţumim.

„Aici – Acolo”….

 •  să ne cunoaştem mai bine pe noi şi pe ceilalţi…
 •  să acceptăm şi să fim acceptaţi…
 •  să înţelegem şi să fim înţeleşi…
 •  să auzim şi să ne facem auziţi…
 •  să ne bucurăm şi să aducem bucurie…
 •  să zâmbim oriunde ne-am afla…
 •  să uităm de bariere…
 • să existăm pretutindeni…

ENGLISH version

About „Aici – Acolo”….in our kindergarten…

We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race.”

(Kofi Annan)

We are „Aici”(“Here”)…. with our traditions and habits, with our way of feeling, of thinking and acting, simple and optimistic, our own curiosity of discovering the world we live in, a world so beautifully seen through the eyes of a child.

From  „Acolo”(“There”)….they come, young volunteers, willing to commence new games, songs, artistic activities, their cultures – the show of another world which awaits  to be discovered through children’s eyes.

What is “Aici – Acolo”to us?

Aici-Acolo is….to be in different worlds at the same time  – an imaginary travel, wondering over all the beauties, being joyful together, learning from each other, discovering together, making ourselves known and heard, communicating, regardless the boarders … it means cultural diversity and at the same time, a challenge.

. When we say childhood, we say curiosity, desire to know, more and more about everything that surrounds us… beings or things. The group activities specific to these ages has as a fundament inter-human communication, friendship, cooperation, values whom can contribute to removing prejudices, cultural differences.

„Aici”…

 • Children await nervously the arrival of every volunteer;
 • Children manifest amazement, admiration for each presented image.
 • Children get familiar with the culture and history of the respective European countries.
 • Children participate with the enthusiasm specific to the age at every activity.
 • Children learn how to salute, how to count, colors and other simple notions in the volunteers mother tongue and reproduce them in various contexts.
 • Children are happy with what they see and do with each volunteer.

„Acolo”….

 • It means sensitive, open youngsters, who wish to share thoughts, feelings, attitudes, passions, enthusiasm.
 • It means youngsters who have essential qualities: motivation, creativity, flexibility, communication skills.
 • It means beautiful people whom we present our thanks

„Aici – Acolo”….

 • Knowing us and the others better
 • Accepting and being accepted
 •  Understanding and being understood
 • Hearing and being heard
 • Being joyful and bringing joy
 • Smiling wherever we are
 • Forgetting boundaries
 • Existing everywhere

 Prof. Andreea Dumitrache Teacher at Kindergarten 149 – Principal: Silvia Draga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s